Mali grad

Slovesnost ob 70-letnici delovanja Avto-moto društva Kamnik

22.05.2015

 

Popoldan se je v dvorani nad kavarno Veronika odvijala slovesnost ob 70-letnici delovanja Avto-moto društva Kamnik, ki se jo je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Matej Slapar.

Kot je zapisal predsednik Avto-moto društva Kamnik Vladimir Korošec, je natanko pred 70. leti, 15. decembra leta 1945, v gostinskem lokalu »pri nebeškem očetu« na Maistrovi ulici v Kamniku potekal ustanovni zbor »avtomobilistično motociklističnega društva«, predhodnika današnjega Avto moto društva Kamnik, ki se ga je udeležilo 78 ustanoviteljev, večina ljubiteljev in simpatizerjev motociklističnega športa. Za prvega predsednika novoustanovljenega društva je bil izvoljen Stane Aparnik. Program delovanja društva je bil usmerjen k razvijanju avto moto športa in vzgoji bodočih voznikov motornih vozil. V letu 1946 je društvo organiziralo prve motociklistične dirke, dve leti po ustanovitvi pa je društvo izvedlo že prve tečaje za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. V naslednjem letu je pričelo z usposabljanjem kandidatov tudi s praktično vožnjo in nato vsako leto izšolalo približno 300 novih voznikov.

V nadaljevanju je AMD Kamnik izpeljalo več različnih vrst cestno hitrostnih dirk, avto krosov, rallyjev. Z razširitvijo voznega parka je Društvo izšolalo veliko število voznikov motornih vozil različnih kategorij (v najbolj aktivnem obdobju poučevanja kandidatov za voznike, je Avto-moto društva Kamnik imelo celo 12 osebnih vozil za praktično poučevanje bodočih voznikov). Poleg navedenega pa je Društvo že kmalu pričelo z izvajanjem nekaterih oblik preventivne dejavnosti, saj se je število udeležencev motornih vozil v prometu vsako leto povečevalo, hkrati pa se je slabšala tudi prometna varnost. Tako se je prvotnima razvoju avto moto športa in vzgoji bodočih voznikov pridružila še preventivna dejavnost, ki je sčasoma postala prevladujoča smer društvenih aktivnosti.

Ob slovesnosti pa je predsednik Avto-moto društva Kamnik Vladimir Korošec med drugim še dejal: »Društvo je v času svojega delovanja domovalo na različnih lokacijah, nazadnje pa je kupilo prostore na Trgu svobode 6 v Kamniku, kjer je še danes sedež društva. Kljub temu, da se je postopoma zmanjševalo število članov, da je aktivnost članstva z leti zaradi različnih razlogov in okoliščin upadala, da je delo društva zadnjih nekaj let praktično zamrlo, in je bilo še lansko jesen tik pred tem, da bo, kljub dolgoletni tradiciji, prenehalo z delovanjem in odšlo v pozabo kamniške zgodovine, je na tem mestu potrebno še enkrat izreči vso spoštovanje in zahvalo nekdanjemu vodstvu in organom društva, da so ohranili vse imetje in finančno pozitivno bilanco AMD Kamnik vse do predaje poslov novi ekipi v oktobru 2014. Ugotovitve novih organov in vodstva društva so bile, da kljub dejstvu, da je v Društvo vključenih preko 500 članov, je že nekaj časa znano dejstvo, da je aktivnost na zelo nizki stopnji. Večina članstva je pasivna in praktično nima nobenega vpogleda v aktivnosti društva, članstvo je zgolj formalno predvsem zaradi določenih ugodnosti, ki jih imajo. Želja in namen novega vodstva AMD Kamnik je bila zato v prvi vrsti ta, da se članstvo ponovno aktivira, da delovanje društva ponovno zaživi vsaj v  takšni meri, kot je bilo to že v preteklosti. Za dosego tega cilja je novo vodstvo Društva ob nastopu svojega mandata predstavilo kratkoročni program dela, katerega osnovni namen je ponovna oživitev dejavnosti Društva. Naša vizija je ponovno aktiviranje članstva, okrepitev združevanja ljudi s skupnimi interesi,  izboljšanje društvenega življenja in medsebojnih stikov s ciljem, da Društvo ponovno zaživi v polni meri. Z organizacijo različnih prireditev in akcij smo odločeni nadaljevati bogato tradicijo društva, posebno pozornost pa nameniti preventivnemu delovanju na področju varnosti v prometu. Pri našem delu bomo spoštovali temeljne vrednote, ki nas družijo (zaupanje, spoštovanje, poštenost, delavnost, pravičnost, lojalnost, častnost ) in pomenijo garancijo za uresničitev osnovnega poslanstva društva.« Ob koncu svojega nagovora se je zahvalil vsem, ki jih podpirajo ter skrbijo za to, da društvo po tako dolgem času, čeravno z nekaj temnimi trenutki v delovanju, še vedno živi in deluje tako uspešno: »Prepričan sem, da je bila odločitev novega vodstva, da oživi delovanje društva pravilna, da so bile ideje realne, uresničljive, in so bili prvi koraki tisti pravi, da rezultati dosedanjega trdega dela kažejo, da smo na pravi poti in da smo lahko ponosni, da smo v tako kratkem času dosegli viden pozitivni premik. Lahko odkrito povem, da se vsaj po mnenju vseh akterjev te preobrazbe, uresničuje naš lep pregovor, da kjer je volja, je tudi pot. Prav zaradi tega verjamemo, da ves trud ni bil zaman, da se z dobro voljo in pozitivno energijo lahko dosega želene rezultate in nas tako ni strah za prihodnost društva.«

»Pozdravljamo pozitiven odziv Občine Kamnik in tudi AMZS na naše predloge in pobude ter se zahvaljujemo za ponujeno pomoč in izrečeno podporo, tudi konkretno finančno podporo, v upanju, da bomo v prihodnje medsebojno sodelovanje še poglobili. Zahvala tudi vodstvu Policijske postaje Kamnik, ki se je hitro odzvalo in izkazalo pripravljenost za tesno sodelovanje predvsem pri preventivnih akcijah za dvig ravni prometne varnosti, saj se zaveda, da bomo skupaj na tem področju lažje dosegli zastavljene cilje. Dovolite mi, da se na koncu v svojem imenu, imenu vodstva in organov Avto-moto društva Kamnik iskreno zahvalim vsem, ki so tako ali drugače soustvarjali zares bogato zgodovino tega društva, ki so imeli dovolj volje, poguma, zanosa, moči in želje, da so svoj prosti čas usmerili v tisto, v kar so verjeli in so bili ves čas prepričani, da bodo rezultate njihovega dela  znali ceniti in spoštovati tudi bodoči rodovi.«

Zbrane je ob slovesnost nagovoril tudi generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije Robert Štaba, ki je med drugim dejal: »Ko sem prišel po stopnicah, sem srečal veliko prijateljico, ki ve, kaj je ljubezen in medsebojni odnosi. To, kar novo vodstvo danes dela, je samo podpora, moč, entuziazem, ki bo peljala Kamnik naprej in nedvomno si v Avto-moto zvezi Slovenije želimo s sloganom »Nazaj h koreninam« najti te vrednote, delati po teh vrednotah. Želim vam poguma. To, kar ste naredili v Kamniku in zaživeli naprej je vse hvale vredno, zato vse čestitke tudi prejšnjemu vodstvu in vse dobro zdajšnjemu vodstvu.«   

Podžupan Matej Slapar je v imenu Občine Kamnik iskreno čestital Avto-moto društvu Kamnik in strnil svoje misli ob 70. obletnici: »Velika zahvala društvu za to, kar delate in s svojim prostovoljnim časom skrbite, da se stanje na naših cestah izboljšuje. To se marsikomu danes, v časih ko smo priča boju za dobiček in boju za čas, zdi neracionalno, a vi to delate s srcem in dušo. Za to hvala. Hvala tudi novemu vodstvu, predsedniku Avto-moto društva Kamnik Vladimirju Korošcu, ki ekipo s svojo zagnanostjo drži skupaj. Občina Kamnik si želi, da boste svoje delo opravljali še naprej tako uspešno in pogumno še nadaljnjih 70 let.«

Za kulturno popestritev je s petjem poskrbela Branka Božič, s plesnimi ritmi Plesni klub ŠinŠin, za vezno besedo pa Barbara Božič.


<< Nazaj | Novice