Mali grad

Slovesnost ob 60-letnici Lovske družine Kamnik

07.09.2014

 

Pri lovski koči v Palovčah je popoldan potekala slovesnosti ob 60-letnici Lovske družine Kamnik. Ob jubileju je župan Marjan Šarec članom podelil priznanje Občine Kamnik za njihovo skrb, požrtvovalnost, pomoč in podporo pri varstvu narave in okolja ter upravljanju z lovišči in divjadjo tudi za naslednje generacije.

Začetki organiziranega lovstva na Kamniškem, ko je bil ustanovljen prvi Lovski klub Kamnik, segajo v leto 1905. Leta 1946 je bila ustanovljena prva Lovska družina Kamnik, združena s podgrupo Komenda in podgrupo Stranje. Prelomnica je bilo leto 1954, ko je prišlo do razdružitve in sta poleg Lovske družine Kamnik nastali še Lovska družina Komenda in Lovska družina Stahovica. Od takrat Lovska družina Kamnik samostojno gospodari z loviščem v osrednjem delu občine Kamnik v skupni izmeri 4.240 hektarov.

Kamniški lovci so skozi vso svojo zgodovino zelo aktivni na več področjih: kulturnem, športnem ter na področju ohranjanja in zaščite narave – slednje je njihovo osnovno poslanstvo. Sodelujejo na največji kamniški etnološki prireditvi, Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer se predstavljajo s svojo stanovsko nošo, kar nekajkrat pa so prikazali tudi lovske običaje, kot je lovski krst. Največji prispevek družbi pa dajo z ohranjanjem in gojitvijo divjadi. Skrbijo tudi za povrnitev škode, ki jo povzroči divjad, opozarjajo upravljavca cest na stalne prehode divjadi, skrbijo za omejevanje in preprečevanje kužnih bolezni, kot so steklina, prašičja kuga, garje in ptičja gripa. Skrbijo za odvoz kadavrov s cestnih odsekov, kjer prihaja do trka z vozili in se redno, ne glede na uro in dan, odzivajo na klice policije. S policijo sodelujejo tudi v primerih izgubljenih ali pogrešanih oseb in se kot dobri poznavalci terena aktivno vključijo v iskanje.

Lovcem pa je skupen vedno isti cilj, in sicer skrb za ohranjanje žive in nežive narave, skrb za ravnovesje v naravi in njeno raznolikost, skrb za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter zaščito naravnega okolja.

V letu 2014 je Lovska družina Kamnik prejela srebrno priznanje Občine Kamnik za šestdesetletno aktivno delovanje na mnogih področjih družbenega življenja, še posebej na kulturnem, naravovarstvenem in športnem, kjer ponosno predstavlja in zastopa Kamnik ter mu daje prepoznavnost tako v Sloveniji kot tudi izven njenih meja.

Zbrane ob okroglem jubileju je sprva pozdravil in nagovoril starešina Lovske družine Kamnik Marjan Osolnik, ki je orisal delovanje in pomen Lovske družine Kamnik, o pomenu lovstva in poslanstvu lovcev pa je spregovoril slavnostni govornik predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope. "Ponosno nosite lovski klobuk, zaslužili ste si ga! Naj vam boginja Diana v naslednjih dneh, ko boste odšli na lov nameni kak nasmeh, jaz pa vam bom takrat namenil lovski blagor. Lovski zdravo!"

Župan Marjan Šarec je članom iskreno čestital, jim, kot rečeno, izročil priznanje ob okroglem jubileju ter dodal: »Obeležitev 60. obletnice lovske družine naj bo priložnost za obujanje spominov in ponosen pogled na prehojeno pot. Velja pa naj kot prelomnica za delovanje v prihodnosti, za katero se ni bati, saj so člani prizadevni in skrbni. Brez tradicije tudi prihodnosti ni. Lovska družina Kamnik združuje oboje, zato naj velja moje voščilo na mnoga leta. Dober pogled!«

Poleg priznanj, ki so jih podelili članom zelene bratovščine, so predstavili tudi Zbornik Lovske družine Kamnik, obiskovalci pa so si v koči lahko ogledali priložnostno lovsko razstavo, ki bo na ogled naslednjih štirinajst dni.

V kulturnem programu slovesnosti so nastopili člani Škofjeloškega lovskega okteta, Moravški rogisti in rukaška sekcija s prikazom jelenjega ruka ter lovskega ropota.

Dobitniki priznanj

 

 


<< Nazaj | Novice