Mali grad

Slovesnost ob 20-letnici delovanja Osnovne šole Šmartno v Tuhinju

20.05.2016

 

Slovesnost ob 20-letnici delovanja Osnovne šole Šmartno v TuhinjuZvečer se je v telovadnici Osnovne šole Šmartno v Tuhinju odvijala sijajna kulturna prireditev z naslovom »20 let t'hin'ske šole v Šmartnem,« ki so jo sooblikovali učenci in tako na prav poseben način obeležili okrogli jubilej šole. Zbranim, ki so zapolnili prav vsak kotiček telovadnice, se je ob slovesnem dogodku pridružil tudi župan Marjan Šarec skupaj s poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom, podžupanom Igorjem Žavbijem, strokovno sodelavko Tino Trček, predsednikom Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju Primožem Malijem in ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožico Hribar.

Pisni viri kot začetnika spodbujanja izobraževanja na področju Tuhinjske doline omenjajo župnika Franca Paglovca, ki je ustanovil privatno šolo za nadarjene kmečke dečke. Fante je učil branja, pisanja, glasbe ter nemščine in latinščine, da bi lahko šolanje nadaljevali v Ljubljani, kasneje pa je bila na področju današnjega Šmartnega v Tuhinju organizirana nedeljska šola, v kateri so se mladi lahko ob nedeljah učili brati in pisati. Duhovni pomočnik Luka Dolenc je vpeljal šolo za silo, v kateri so se učenci prav tako učili branja, pisanja in računstva. Prva redna šola, ki je bila enorazrednica, in so jo obiskovali otroci stari od 6 do 14 let, je začela delovati leta 1857, z leti pa se je število razredov povečevalo in hkrati s tem se je pojavila potreba po večji šolski stavbi. Prva šolska stavba v Šmartnem je bila zgrajena leta 1891, in sicer je to stavba, v kateri je danes kulturni dom. Leta 1964 je šola v Šmartnem postala podružnična šola Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku in 10 let kasneje so za potrebe šole zgradili večjo šolsko stavbo, ki je delovala v prostorih današnjega vrtca, v njej pa je potekal pouk 4 razredov.

Leta 1996 je v Šmartnem v Tuhinju nastala nova, moderna šolska stavba, ki je omogočala celovit pouk v skladu z učnim programom osemletne osnovne šole, in je hkrati predstavljala pomembno pridobitev za kraj na kulturnem in izobraževalnem področju, seveda ne le za kraj, ampak za celotno Tuhinjsko dolino, ki je na ta način prvič dobila na svojem območju celovito osnovno šolo. Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je tako postala matična šola trem podružničnim šolam, in sicer so bile to Podružnična šola Zgornji Tuhinj, Podružnična šola Motnik in Podružnična šola Sela pri Kamniku. 2. september 1996 pa velja za prvi šolski dan, ko se je pouk odvijal na popolni osemletni Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju, in so vanjo prvič vstopili učenci in učitelji z veliko mero ponosa, s pričakovanji in z navdušenjem.

To je le kratek razvoja šolstva na področju Tuhinjske doline in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, o katerem je ob praznovanju 20-letnice šole v svojem govoru pripovedovala tudi ravnateljica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožica Hribar: »S ponosom lahko poudarim, da je naša šola na mnogih področjih orala ledino, saj  smo vsi strokovni delavci skrbno in z veliko mero entuziazma pristopili k različnim izobraževalnim podvigom. Skupaj z osmimi slovenskimi šolami in Šolo za ravnatelje smo razvijali model uvajanja izboljšav - Mreže učečih se šol. Bili smo prvi v občini Kamnik, ki smo sprejeli izziv uvedbe devetletke, bili smo med prvimi šolami v državi, ki so uvedle poučevanje drugega tujega jezika. Vsi naši četrtošolci imajo možnost učenja drugega tujega jezika, spoznavanje prvega tujega jezika pa smo omogočili prav vsem prvošolcem, čeprav  veljavni normativi tega učencem na naših manjših podružničnih šolah ne zagotavljajo. Vključevanje v mednarodne projekte učencem omogoča, da svoje znanje tujih jezikov preizkusijo v neposrednem stiku z govorci tega jezika. Na šoli nenehno pozornost namenjamo skrbi zase, za druge in okolje in v ta namen poudarjamo načela zdravega načina življenja, pri čemer izpostavljamo zdravo prehrano in gibanje. Učenci se srečujejo s situacijami, v katerih je potrebno najti dogovor in zato jih vzgajamo k strpnemu reševanju konfliktov. Skrb šole za ohranjanje okolja dokazuje tudi podelitev eko zastave, skrb za zdravje pa naziv Zdrava šola. Veseli nas, da so učenci oblikovali naklonjen odnos do šole, kar dokazuje njihovo skrbno ravnanje s šolsko opremo in prostori.«

»20 let nazaj sta bila na šoli le 2 računalnika, danes je računalnik v vsaki od učilnic, prav tako tudi projektor. Urejena je tudi računalniška učilnica in na voljo so tablični računalniki. Vse to zagotavlja, da šola sledi trendom glede razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije. Zaradi prireditev, kot je današnja, zaradi uspehov naših učencev na različnih tekmovanjih, zaradi sodelovanja v projektih na različnih ravneh, je naša šola postala prepoznavna ne le v svoji občini, ampak v celotnem slovenskem prostoru in tudi izven Slovenije. Za nami je 20 uspešnih let, k uspešnosti pa je pripomogla tudi pripravljenost ustanoviteljice Občine Kamnik, da prisluhne izraženim pobudam in nas na naši poti podpre. Moram pa poudariti tudi, da ves čas »vštric« z nami hodijo tudi starši naših otrok, ki nas pri delu podpirajo in na ta način pripomorejo k uspehu svojih otrok in šole kot celote. Naklonjeno in z iskanjem tistega najboljšega v nas in v drugih, se učimo drug od drugega, da bi bili drug drugemu dober sopotnik skozi skupna šolska leta.«

Župan Marjan Šarec je ob tej priložnosti iskreno čestital vsem, tako učencem kot tudi učiteljem, ki vestno skrbijo za to, da je kamniška šola uspešna, da se v njej mladi naučijo veliko novega in jim izobraževalni sistem nudi kvalitetno popotnico v nadaljevanju njihove življenjske poti ter zbranim ob praznovanju dejal: »Danes je velik dan. Ne tako kot je bilo pred dvajsetimi leti, ko je bilo polno pričakovanj in vprašanj, ali bo vse tako, kot mora biti, ali se boste dobro počutili v novih prostorih. Danes se vidi, da je bila takratna odločitev Občine in vodstva šole prava. V 20 letih se je v teh prostorih izšolalo nešteto učencev, ki bogatijo našo družbo. Šola je najmočnejše orožje vsake družbe. Šola nas nauči in tudi vzgoji v dobre krajane in državljane. Šola nam da potrebno znanje, znanje, da koristimo družbi in ga uporabimo za pomoč sočloveku. Osnovna šola Šmartno v Tuhinju to izpolnjuje v celoti. Je zelo uspešna in ponosni smo nanjo. Vsak, ki je zapustil to šolo, jo bo vedno nosil v srcu in se s hvaležnostjo spominjal tistega, kar mu je dala. Imeti šolo v svojem kraju je velika čast in pridobitev.« Za popotnico v nadaljnjih 20 let in več pa je župan namenil naslednje misli: »Jubileji so tisti mejniki v življenju, v sedanjosti, ki nam ponujajo priložnost, da se spominjamo preteklosti in najdemo navdih za ustvarjanje skupne prihodnosti. Tudi Vaša šola je naš navdih. Mnoge generacije so v prostorih šole pridobivale znanje za življenje. Mnogi učitelji so v izobraževalnem procesu delili svoje izkušnje in se trudili po najboljših močeh, da bi učenke in učence čim bolj pripravili za prihodnost. Vodstvo šole pa jim je ob tem vseskozi stalo ob strani ter tako strokovnem kadru kot tudi učencem kamniške šole nudilo čim boljše pogoje za delo in učenje. Prilagajanje potrebam časa je dandanes neizbežno. Starši ali skrbniki od izobraževalnega sistema veliko pričakujejo, včasih morda celo preveč, saj se njihove vzgoje ne da povsem nadomestiti. Pričakovanja so vse večja, zato je tudi odgovornost za kakovostno izobraževanje in vzgojo mladega človeka nam vsem skupna. Skupna je torej odgovornost, da jih temeljito in vsestransko pripravimo za življenje in prepričan sem, da Vam je to v minulih letih uspelo opraviti več kot uspešno. Vse najboljše »t'hin'ska« šola in vse najboljše vsem njenim naslednjim generacijam.«

Za pester kulturni program so poskrbeli nekdanji in sedanji učenci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju skupaj z vodjo prireditve Alenko Stopar. Za začetek so nas nasmejali z igrico oziroma skečem na avtobusu, z ljudskimi plesi in igro so pokazali, da se še kako dobro zavedajo pomena ohranjanja etnološkega izročila, s filmom so nas devetošolci popeljali po kotičkih šole, združeni otroški in mladinski pevski zbor ter ansambelska igra podružničnih šol in matične šole pa so dokazali, da jim ubrano sodelovanje še kako ni tuje.

Z ritmično gimnastiko sta navdušili Maša Dacar in Pika Žibert, s plesnimi gibi so dogajanje popestrile nekdanje in sedanje učenke šole, na klavirju in klarinetu sta zaigrali Eva Leskovec in nekdanja učenka Marinka Šarc, slednja nam je tudi zapela. Gledališki klub je zaigral igrico o nedeljskem kolesarju, Jan Podbelšek je pripravil računalniško igrico, za preplet besed današnje slovesnosti in pogled nazaj na preteklih 20 let pa sta poskrbela pedagoginja in učiteljica geografije Petra Potočnik ter učitelj zgodovine Tomaž Smole.

VSE NAJBOLJŠE OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU IN VSE NAJBOLJŠE VSEM NJENIM NASLEDNJIM GENERACIJAM.


<< Nazaj | Novice