Mali grad

Slovesno odprtje Povezovalne ceste v ponedeljek, 30. avgusta

27.08.2010

 

4. septembra 2009 je župan Tone Smolnikar z izvajalci, Cestnim podjetjem Ljubljana d.d. kot vodilnim partnerjem, podjetji SCT d.d. in Vegrad, podpisal pogodbo v skupni vrednosti 3.736 846 evrov za izgradnjo Povezovalne ceste treh mostov. Dela, ki so se pričela v oktobru 2009, so ves čas potekala po predvidenih terminskih planih, zato 30. avgusta 2010 cesto čaka slovesno odprtje.

Povezovalna cesta bo bistveno razbremenila promet, pomembna pridobitev tudi za pešce in kolesarje
Cesta z dvema kolesarskima stezama in pločnikom bo razbremenila Ljubljansko ulico, saj se bo večina predvsem tovornega prometa preusmerila nanjo iz območja Svita in Titana, bodočih objektov Komunalnega podjetja Kamnik, podjetja Žurbi in Alprem. Na drugi strani je celoten kompleks Povezovalne ceste B31 pomembna pridobitev za pešce in kolesarje, saj bo rekreacijska pot speljana od Duplice do poslovne cone na obvoznici ter naprej vse do zavoda CIRIUS in mesta, kjer je rekreacijska pot s počivališči in prostori za druženje, ki je že končana, lepo zaživela.

Povezovalna cesta načrtovana že pred četrt stoletja, gradnjo spodbudil projekt Future Bridge
Gradnjo povezovalke, ki je bila načrtovana že pred več kot četrt stoletja, je spodbudil evropski raziskovalni projekt Future Bridge. Načrtovan most v dolžini 30 metrov smo morali zgraditi na klasičen način, ker raziskovalni projekt ni izkazal ustrezno certificirane možnosti izvedbe v karbonu, v skladu z gradbeno zakonodajo. Sedanji most je nastal po načrtih priznanega projektanta Marjana Pipenbaherja, ki je med drugim zasnoval tudi črnokalski viadukt.

Financiranje Povezovalne ceste iz nepovratnih sredstev
Operacijo »Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31« delno financira Evropska unija, natančneje Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Ta sredstva v višini 500.000 evrov smo že prejeli.

Pridobili smo tudi nepovratna sredstva iz naslova zakona, ki ureja financiranje občin, kjer smo lansko leto s pravilnim sledenjem dinamiki izvedbe že prejeli 444.097 evrov, iz istega naslova pa približno tak znesek pričakujemo še v letošnjem letu.

Krožišče, ki se s povezovalko priključuje na obvoznici, bo prav tako pomembno prispevalo k varnosti na tem delu, saj promet bistveno umirja. Del denarja za ta objekt bo prispevalo tudi Ministrstvo za promet oziroma Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Preostanek sredstev je Občina Kamnik namensko pridobila v okviru komunalnega prispevka že zgrajenih objektov ob Ljubljanski cesti.

Pričakujemo, da bo na prvi šolski dan po Povezovalni cesti prvič stekel promet. Prepričani smo, da cesta pomeni pomembno pridobitev tako za občane kot za obiskovalce občine Kamnik.

 


<< Nazaj | Novice