Mali grad

Slovesen prevzem novega gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica

29.08.2015

 

Popoldan so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica pripravili slovesen prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/24, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem, predsednikom Gasilske zveze Kamnik Marjanom Semprimožnikom, predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica Nejcem Koželjem, predsednico Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica Karlo Urh, predsednico Krajevne skupnosti Godič Cirilo Mali in botri, ki so pripomogli k nakupu novega vozila.

Sprva se je odvila slavnostna parada, v kateri so sodelovale gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica, pridružile pa so se jim tudi gasilke in gasilci ostalih gasilskih društev občine Kamnik in sosednjih občin. Za glasbeno popestritev so poskrbele godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik skupaj s članicami Društva kamniških mažoretk Veronika, posebno noto so dodali gasilski praporščaki, narodne noše in gasilska vozila, ki so parado tudi sklenila.

Ob zvokih koračnice in s kulturnim programom citrarja Tomaža Plahutnika, Godbe Stranje in Mestne godbe Kamnik, je sledila osrednja slovesnost prevzema novega gasilskega vozila GVC 16/24, ki se je odvijala na športnem igrišču Osnovne šole Stranje. Novo vozilo je blagoslovil župnik dr. Roman Globokar.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica Nejc Koželj se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so pripomogli k novi pridobitvi prostovoljnega gasilskega društva: »Že nekaj časa je med nami, danes pa je napočil dan, ko ga bomo uradno prevzeli in blagoslovili. Govor je seveda o našem najnovejšem gasilskem vozilu GVC 16/24. Z njim delujemo in upravljamo od letošnjega aprila, kot pa se za gasilce spodobi, bomo danes ob tej priložnosti izpeljali tudi uradni prevzem ter blagoslov za varno delo in vožnjo. Pred njim smo zadnje gasilsko vozilo nabavili leta 2009, ko smo praznovali 80-letnico delovanja našega društva. 15. avgusta 1929 so namreč naši očetje ustanovili to gasilsko društvo in že takrat so kmalu ugotovili, da je za vaje in gašenje požarov nujno potrebno nabaviti osnovno orodje. Tako so že v letu 1930 kupili lastno motorno črpalko Rossenbauer, skupaj z gasilskim vprežnim vozom. Konji ter konjska vprega pa so bili na voljo pri Urabančevih, po domače pri  Becelnu v Stranjah. Trideset let kasneje je stari vprežni voz zamenjal novi, sodobnejši gumi voz, v letu 1969 pa je že dotrajano motorno črpalko zamenjala sodobnejša Rosenbauerjeva 800-litrska motorna črpalka. Z napredkom človeštva, se je razvijalo tudi naše društvo. Tako smo v društvu 1972 pridobili prvo motorizirano gasilsko vozilo IMV. Omenjeno vozilo je po 15 letih uporabe zamenjalo gasilko vozilo TAM 80, ki pa smo ga nadomestili s sodobnejšim vozilo Mercedes Sprinter, ki je še danes v uporabi. Ker je naše območje delovanje pretežno hribovito, se je pokazala potreba po nabavi terenskega vozila, ki so jo člani našega društva leta 1995 tudi uresničili z nabavo Lade Nive. Čez čas, v letu praznovanja osemdeset letnice praznovanja našega društva je Lado Nivo zamenjalo vozilo opremljeno z opremo za gozdne požare Mitsubishi L200, ki sem ga že uvodoma omenil. Poleg vseh naštetih vozil, je društvo s pomočjo GZ Kamnik leta 1996 pridobilo gasilsko cisterno GVC 16/24 zgrajeno na podvozju TAM 122, društvo pa se je kasneje še samo opremilo z GVC 16/40 zgrajeno na podvozju TAM 150.«

»V letošnjem letu, pa se je društvu uresničila velika želja, saj smo po programu nabave gasilskih vozil Gasilske zveza Kamnik v tesnem sodelovanju z Občino Kamnik, pridobili večji del, in sicer kar dve tretjini sredstev potrebnih za nabavo novega vozila. Vendar pot do novega vozila ni bila tako lahka. Kljub dolgoletnemu varčevanju, je bilo finančnih sredstev še vedno premalo, zato se je društvo obrnilo na podjetja v našem okolišu. Dobra volja in čut do sočloveka sta pripomogla, da je društvo zbralo zadostna sredstva za nabavo. Tako so člani društva s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravila razpis za nakup in nadgradnjo. Na razpisu je bilo za izvedbo razpisanih del izbrano podjetje GV Pušnik iz Slovenske Bistrice, ki nam je vozilo izdelalo v sredini aprila letošnjega leta. Društvo je tako pridobilo sodobno vozilo GVC 16/24 na podvozju MAN 13.290 s pogonom na vsa štiri kolesa z vso pripadajočo opremo. Z njim bomo še uspešnejši pri zagotavljanju pomoči v požarih in drugih nesrečah. Naj se na koncu vsem še enkrat zahvalim za vso pomoč, ki ste nam jo v kakršni koli obliki nudili in s tem prispevali k izpolnitvi naše velike želje. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!««

Župan Marjan Šarec je Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamniška Bistrica izrekel čestitke, zaželel varno vožnjo in še dodal naslednje misli: »Tovarišice gasilke, tovariši gasilci, krajanke in krajani Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica in Krajevne skupnosti Godič, danes je za vas in za nas velik praznik. Dolgoletna prizadevanja za opremljenost gasilcev PGD Kamniška Bistrica, za katere je značilno, da delujejo na območju, ki ima izjemno zahtevne terene, in so jim bili tako z zastarelo tehniko težko kos, so se uresničila. Danes, ko prevzemamo to vozilo, smo lahko resnično ponosni na nas vse. Kajti srce, volja in tehnika, so tri stvari, ki so nepremagljive. Če bomo držali skupaj, nam nobena naravna sila in nobena ljudska sila ne bo mogla preprečiti našega poslanstva, to pa je pomoč sočloveku v nesreči. Tovarišice gasilke, tovariši gasilci, spoštovane krajanke in krajani, iskreno vam čestitam ob tej novi pridobitvi. Naj vam in nam služi ob vseh priložnostih, lepih in malo manj lepih. »Na pomoč!««

Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja in odlikovanja članom društva za zasluge in delo na področju preventive, operative, vzgoje in usposabljanja ter druge organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski organizaciji, hkrati pa so se gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica zahvalili vsem zaslužnim, ki so pripomogli k nakupu novega gasilskega vozila.

Po končanem uradnem delu, ki ga je povezoval Damjan Krmavnar, je sledila gasilska veselica z ansamblom Veseli svatje.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« srečno in varno vožnjo gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica!


<< Nazaj | Novice