Mali grad

Slavnostni podpis Pogodbe o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju »nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CČN Domžale-Kamnik«.

29.06.2011

 

Danes dopoldan je na sedežu Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik v Študi pri Domžalah, potekal slavnostni podpis Pogodbe o priključitvi občin pristopnic in sofinanciranju »nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CČN Domžale-Kamnik«.

Pogodbo je podpisalo pet občin dosedanjih solastnic komunalne infrastrukture CČN Domžale Kamnik – to so: Občina Kamnik, Občina Domžale, Občina Trzin, Občina Mengeš in Občina Komenda in dve občini novi pristopnici k lastništvu in sicer: Občina Moravče in Občina Cerklje na Gorenjskem. S tem podpisom je bil dodan še en manjkajoč »kamenček v mozaiku«, ki je potreben za oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada za realizacijo projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik".

Občinski sveti vseh občin podpisnic so sprejeli ustrezne sklepe o soglasju k pridružitvi in s tem omogočili današnji podpis pogodbe. V skladu s predpisi, mora namreč CČN Domžale - Kamnik dograditi biološko stopnjo do konca leta 2015, ko mora zagotoviti višjo kvaliteto čiščenja odpadnih vod, kar je povezano s precejšnjimi stroški. Novi pristopnici k lastništvu – občini Moravče in Cerklje na Gorenjskem bosta s pristopom k lastništvu zagotovili urejeno odvajanje onesnaženih vod iz območij občin na CČN Domžale - Kamnik in s tem zagotovili dodatne enote onesnaženja na CČN, ki so potrebne za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. S skupnim lastništvom se bomo vse občine solastnice CČN v prihodnosti skupaj odločale o gospodarjenju s CČN in potrebnimi vlaganji v infrastrukturo.

Takoj, ko bo izdana odločba o pridobitvi nepovratnih kohezijskih sredstev iz razpisnega programa OP ROPI 2007-2013, se bodo realizirale pogodbene obveznosti iz danes podpisane pogodbe. V primeru, da nepovratnih sredstev ne bi dobili, pogodba preneha veljati.

 

Hkrati morajo vse občine podpisnice omenjene pogodbe zagotoviti odvod kanaliziranih vod iz naselij večjih od 2000 populacijskih enot (približno 1600 prebivalcev), do CČN. Zato vse občine skupaj pripravljamo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada. Skupno načrtovana investicija presega 40 mio evrov. Sama nadgradnja CČN pa dosega 15 mio evrov. Več o kohezijskem projektu lahko preberete na www.kamnik.si – kohezijski kotiček.


<< Nazaj | Novice