Mali grad

Slavnostna akademija ob 120. obletnici ustanovitve Planinskega društva Kamnik

20.09.2013

 

Planinsko društvo Kamnik je danes z umetniško prireditvijo »Nad mestom se zdani« obeležilo 120. obletnico ustanovitve. Dogodka se je zvečer udeležila podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Korenine planinskega življenja na Kamniškem segajo že daleč v 19. stoletje. Kažejo se v različnih akcijah, srečanjih in prireditvah. Leta 1893 so dozoreli pogoji za ustanovitev prve podružnice Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 19. julija v Kamniku. Prvi predsednik je postal apotekar in župan Kamnika Josip Močnik. Med ustanovitelji je bila vrsta pomembnih kamniških mož in mnogi so kasneje postali zelo spoštovani planinski delavci v slovenskem merilu. Vseskozi je društvo ohranilo svojo zasnovo in kljub nekaterim razhajanjem napredovalo. Skladno z rastjo obiskov v naših planinah in krepitvijo društvenih aktivnosti pa so se širile za društvo zelo pomembne dejavnosti.

Poudariti je potrebno dejavnost Gorske reševalne službo Kamnik, ki zagotavlja učinkovito reševanje ponesrečencev, Alpinistični odsek pa skrbi za vzgojo mladih kadrov. Alpinisti društva so v svetovnem vrhu, razvija se tudi športno plezanje. Vodniki v vodniškem odseku varno vodijo planinske pohode in ture, v okviru vsakoletnega programa. Odsek za varstvo narave tudi pridobiva na veljavi, velik poudarek je na informiranju in promocijskih aktivnostih. Zelo pomembno je delo z mladimi po vrtcih in šolah, kjer je aktiven mladinski odsek.

Ob visokem jubileju delovanja Planinskega društva Kamnik je v sredo, 18. septembra 2013, izšel zbornik z naslovom Korak za korakom do sto dvajset let, ki govori o bogati zgodovini gorskih doživetij in ustvarjalni moči kamniških planink in planincev. Pozdravne besede ob jubilejnem letu društva je zbranim, v Domu kulture Kamnik, namenil predsednik Planinskega društva Kamnik Ivan Resnik.

Slavnostni govornik dr. Matjaž Kmecl, profesor, literarni zgodovinar in publicist pa je med drugim poudaril: »V gorah nam stoji ob strani naša Planinska zveza, ki je pred 130. leti zrasla samorastniško, trmasto in se z vojsko idealistov vedno prebrodila vse ovire. Tako, da je danes, mirno lahko rečemo, eden temeljnih kamnov našega naroda, kulture in civilizacije. Pomislimo kdaj, ko se odpravimo v hribe, kako dobro je, da jo imamo. Z vso njeno zgodovino. Bodimo hvaležni vsem, ki so jo postavljali na noge in jo še dandanes ohranjajo.« Ob koncu pa še dodal besede Frana Kocbeka: »Naš je rod, naša je gora.«

Za kulturni program so poskrbeli Prvo slovensko pevsko društvo LIRA, z recitacijami Tone Ftičar in Marta Zabret, s pesmijo Marko Kobal, Katja Konvalinka in Neža Drobnič, na klavirju Simon Skalar in Darja Mlakar Maležič, na citrah Tomaž Plahutnik ter ob koncu še Mestna godba Kamnik.

Varen korak in srečno v gorah še naslednjih 120 let !


<< Nazaj | Novice