Mali grad

Skupščina PVD Sever in Občni zbor PDK

20.03.2011

 

Skupščina PVD Sever

V četrtek, 17. marca se je podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar, udeležila skupščine Policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana. V imenu občine Kamnik je pozdravila udeležence srečanja. Poudarila je pomen Policijski veteranskega društva Sever za osamosvojitev Slovenije in pomen vseh domoljubnih društev za ohranjanje zgodovinske resnice o pomembnih zgodovinskih dogodkih.

Društvo Sever ima preko 1000 članov in vključuje veterane iz 32. občin, med drugim tudi veterane iz občine Kamnik. Kamniški veterani so med najbolj aktivnimi člani društva in prejemniki najvišjih priznanj društva.

Na skupščini se je prisotnim tudi prvič predstavil kamniški ansambel Sever, ki je prispeval k prijetnemu vzdušju na skupščini in tudi na pogostitvi po končanem uradnem delu skupščine.

Občni zbor Planinskega društva Kamnik

V petek, 18. marca je v prostorih ŠCRM potekal prijeten kulturni program, ki se je nadaljeval z občnim zborom Planinskega društva Kamnik, ki letos praznuje 118 let delovanja. Člani Dramske skupine OŠ Stranje »Baretka« so zaigrali igrico, s petjem je prisotne navdušil kvartet Rakar »4R«, na citre pa so zaigrale tudi učenke Glasbene šole Kamnik. Prisotne je v imenu občine Kamnik pozdravila podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Predsednik planinskega društva, Ivan Resnik, je predstavil poročilo o delu in finančnem poslovanju društva v preteklem letu in načrte za leto 2011. Planinsko društvo ima 1.130 članov in pestre aktivnosti, v katere so vključeni občani vseh starosti.

Ob koncu občnega zbora so bila nekaterim zaslužnim kamniškim planincem podeljena priznanja.

Bojan Rotovnik in Ivan Resnik sta podelila priznanja za delo v društvu. Tako so prejeli Srebrni častni znak PZS Miran Jereb, Miro Uršič in Ivo Rostan, bronasti častni znak PZS pa so prejeli Marko Petek, Magda Kladnik, Marko Trobevšek in  Irena Mušič Habjan.

Zlato značko PDK je prejela Jožica Kališnik, srebrno značko PDK je prejel Franc Pohlin, bronasto značko PDK pa so prejeli Vladka Vremšak, Irena Mušič Habjan, Jernej Rutar, Janez Urankar, Vida Proje, Simon Gregorc, Mira in Dušan Papež, Samo Resnik in Uroš Resnik.

Predsednik vodniškega odseka PD Kamnik Lojze Jerman in Ivan Resnik sta podelila priznanja vodniške komisije pri PZS. Za več kot 5 letno delo v vodniškem odseku PD Kamnik so priznanje prejeli Miran Jereb, Alojz Jerman, Jože Klenc, Marjan Kobav, Matevž Košir, Saša Lindič, Franc Obreza, Katja Tabernik in Miroslav Uršič. Priznanje PZS -  zaslužni vodnik je za več kot 15 letno delo v vodniškem odseku PD Kamnik prejel Zdravko Markuš, ki je bil imenovan tudi za častnega člana PDK.

Po zaključki občnega zbora se je srečanje nadaljevalo v prijetnem klepetu.

Fotografije: Damjan Hančič


<< Nazaj | Novice