Mali grad

Skupno stališče župana Marjana Šarca in poslanca DZ mag. Mateja Tonina glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik

10.01.2012

 

Objavljamo skupno stališče župana Marjana Šarca in poslanca DZ mag. Mateja Tonina glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik, ki sta ga naslovila na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Skupno stališče župana Marjana Šarca in poslanca DZ mag. Mateja Tonina glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik
Zveza: Vaš dopis številka 02305-6/2011-5, z dne 12.12.2011

Spoštovani,

dne 14.12.2011, smo prejeli vaš dopis, v katerem ste pojasnili vzroke za združevanje Geodetske pisarne Kamnik ter Geodetske pisarne Domžale.

Ne glede na namen Geodetske uprave Republike Slovenije, župan Občine Kamnik s podporo poslanca Državnega zbora ponovno poudarjava, da se s selitvijo ne strinjava.

Kot ste navedli v dopisu, želite Geodetsko pisarno v Kamniku ukiniti z navedbo, da boste s tem izboljšali organizacijsko, kadrovsko, materialno in vsebinsko funkcioniranje organa. Glede na številne zaostanke, ki jih imate meniva, da bi morali razmisliti o dodatni zaposlitvi uslužbencev v Geodetski pisarni Kamnik in ne njeni ukinitvi.

Geodetska pisarna Kamnik poleg vsakdanjih nalog, kamor spadajo svetovanje individualnim strankam, posredovanja podatkov geodetskim podjetjem in pregledovanja elaboratov oddanih z njihove strani, opravlja tudi servis naslednjim udeležencem:

Geodetska pisarna Kamnik upravlja z arhivom, ki obsega prostorsko dokumentacijo vse od njenega nastanka. V preteklosti so Geodetske pisarne spadale pod okrilje Občine, tako je bilo tudi v Kamniku, zato se je potrebno zavedati, da so dokumenti iz arhiva zelo pomembni za občino Kamnik.

Potrebno je poudariti, da Geodetska pisarna Kamnik sodeluje tudi z Zemljiško knjigo v Kamniku, saj obe instituciji pokrivata celotno informacijo o zemljišču (legi, obliki, vrsti rabe, površini ter lastništvu) kot tudi z Upravno enoto Kamnik, ki deluje tudi na področju izdaje gradbenih dovoljenj.

Mesto z več kot 750 letno tradicijo, s sedežem Upravne enote, s sedežem Okrajnega sodišča z Zemljiško knjigo Kamnik in skoraj 30.000 prebivalci, si ne sme dovoliti, da izgubi sedež Geodetske pisarne Kamnik, kot administrativnega in svetovalnega organa.

Glede uvajanja elektronskega poslovanja drži, da se razvija, vendar pa ne smete pozabiti poglavitnega dejstva, da celotna površina Občine Kamnik še vedno ni pokrita z internetnim omrežjem, kar posledično pomeni, da internetne oziroma elektronske storitve niso dostopne vsem občanom občine Kamnik. Meniva, da gre za neenakost obravnavanja naše občine z drugimi občinami, katere imajo zagotovljeno elektronsko poslovanje.

Občina Kamnik ima specifično geografsko lego in starostno ter prometno infrastrukturo. Njena površina obsega 265 kvadratnih kilometrov in zajema dvaindvajset krajevnih skupnosti s 116 naselji. Številni občani, zlasti starejši in iz oddaljenih vasi, že danes težko pridejo do Geodetske pisarne Kamnik, ker je občina zelo slabo prometno povezana z javnimi prevoznimi sredstvi. V primeru selitve Geodetske pisarne v Domžale, bi jim bil dostop do te onemogočen.

Ne moreva se strinjati tudi z vašo navedbo, da ni čakalnih vrst. V prid temu govori že samo dejstvo, da ste z objavo vrednosti nepremičnin ponovno »pozvali ljudi« k povečanju obiska Geodetske pisarne.

V kolikor je združitev Geodetskih pisarn nujna zaradi finančne racionalizacije se je Občina Kamnik pripravljena dogovoriti za zmanjšanje stroškov najemnine oziroma ukinitev le - te.

Župan Občine Kamnik in poslanec Državnega zbora želiva omogočiti dostop do osnovnih informacij v zvezi z nepremičninami vsem občanom. Glede na zgoraj navedena dejstva, ponovno apelirava na vas, da jih preučite ter skušate racionalizirati stroške na drugačen način.

Marjan Šarec
Župan občine Kamnik

mag. Matej Tonin
Poslanec Državnega zbora                                                


<< Nazaj | Novice