Mali grad

Skupni sestanek OŠ 27. JULIJ z županom

21.04.2011

 

Popoldan je v OŠ 27. JULIJA potekal sestanek med vodstvom šole in predstavniki staršev ter županom Marjanom Šarcem. Razlog sestanka so bili odzivi na razna pisanja v medijih glede preselitve učencev šole na drugo lokacijo.

 

Po prvi tiskovni konferenci kamniškega župana Marjana Šarca, ki je v prostorih Občine potekala v torek, 5. aprila, so začele krožiti govorice, da želi občinska uprava učence OŠ 27. JULIJA preseliti na drugo lokacijo. Zato je ravnateljica OŠ 27. JULIJ, Jasna Lampre sklicala sestanek in soočila župana Marjana Šarca, župana občine Komenda, Tomaža Drolca, člane Sveta staršev in starše učencev šole, da se odkrito pogovorijo o nastali situaciji.

 

V začetku je župan Šarec poudaril, da je prišlo do medijskega nesporazuma, saj je bilo že na tiskovni konferenci povedano, da potekajo začetni pogovori o možnosti preselitve učencev na drugo lokacijo, da zadeva še ni dogovorjena, da občinska uprava išče optimalno rešitev, saj se zaveda, da so to otroci s posebnimi potrebami, da jim je potrebno zagotoviti nadomestno lokacijo, ki nikakor ne sme biti slabša od obstoječe.

»Res je, da so potekali pogovori z direktorico CIRIUS Kamnik, Mojco Škrinjar, ki je ponudila prazen prostor v Centru, ki omogoča višji standard otrokom (bazen, konji,…), poudarjam pa še enkrat, da gre za začetne pogovore, da občinska uprava ne bo naredila ničesar brez predhodnih pogovorov s straši in Svetom šole, saj vi najbolje veste, kaj je najboljše za vaše otroke«, je dodal kamniški župan.

Direktorica CIRIUS-a, Mojca Škrinjar je povedala, da si Center želi razširiti dejavnost za gibalno ovirane, da bodo to poskusili uvesti v ustreznem aktu, če je OŠ 27. JULIJ z njimi ali ne. Poudarila je, da Šoli ponuja prazen prostor, nikakor pa nikogar ne sili v ničesar. Končna odločitev o pridružitvi k Centru, v katerem bi program dela skupaj z vsem osebjem Šole ostal nespremenjen, je na strani vodstva Šole 27. JULIJ in staršev.

 

Sledila je precej burna razprava vseh navzočih o delovanju CIRIUS-a, o specifičnih potrebah otrok z motnjami v razvoju, o odnosu družbe do le-teh in možni integraciji šole k večinskim šolam. Glede na vse povedano so skupaj ugotovili, da bi OŠ 27. JULIJ potrebovala 5 učilnic za svoje učence, ki pa jih CIRIUS trenutno ne more zagotoviti, prav tako ne OŠ Stranje (pogovori o možni lokaciji so potekali tudi z ravnateljem OŠ Stranje, Borisom Jemcem). Lampetova je poudarila, da se zaveda, da je šola kot taka prevelika za 24 učencev in da je to finančno velik zalogaj, a skupaj s starši ne vidi optimalno rešitev v CIRIUS Kamnik, se pa želijo priključiti k eni izmed večinskih šol v Kamniku ali v sosednjih občinah, saj se zavedajo, da se želijo njihovi otroci vključevati, ne želijo živeti v getu in družbi tudi s tem dokazati, da sicer so drugačni, a enakopravni vsem nam.

 

Sestanek se je končal z mnenjem in navdušenjem staršev ter prisotnih, da pozdravljajo potezo župana in občinske uprave po odprtem pogovoru o nastali situaciji in skupnem iskanju optimalne rešitve, saj tovrstnih soočenj v preteklosti niso bili vajeni.<< Nazaj | Novice