Mali grad

Skrajšana in enostavnejša vloga za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

12.12.2012

 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si v okviru projekta Odprave administrativnih ovir že dalj časa prizadeva, da državljanom ne bi bilo potrebno izpolnjevati zapletenih obrazcev, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. V okviru omenjenega projekta je Ministrstvu za pravosodje in javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve uspelo poenostaviti vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in vlogo za znižanje plačila vrtca. Večina staršev bo tako lahko že ta mesec (decembra 2012) vložila enostavno vlogo za znižanje plačila vrtca in vlogo za otroški dodatek. Na centrih za socialno delo bodo vsi starši, ki so pravico že pridobili v preteklem obdobju, vložili samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice. Tako ne bo več potrebno izpolnjevati obsežnega obrazca, ki je predviden samo za nove vloge.

S prenovljeno vlogo želimo razbremeniti državljane pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov pri otroškem dodatku in subvenciji vrtca

Večina staršev bo tako lahko že ta mesec (decembra 2012) vložila enostavno vlogo za znižanje plačila vrtca in vlogo za otroški dodatek. Na centrih za socialno delo bodo vsi starši, ki so pravico že pridobili v preteklem obdobju, vložili samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si v okviru projekta Odprave administrativnih ovir že dalj časa prizadeva, da državljanom ne bi bilo potrebno izpolnjevati zapletenih obrazcev, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.

V prvem koraku nam je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, uspelo poenostaviti vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in vlogo za znižanje plačila vrtca. Če do bistvenih sprememb, ki bi vplivale na upravičenost do pravice ni prišlo, bodo starši  po novem oddali samo izjavo, da želijo ponovno uveljavljati pravico. Tako ne bo več potrebno izpolnjevati obsežnega obrazca, ki je predviden samo za nove vloge.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo tudi enostavno e-vlogo, ki jo je z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila možno izpolniti in oddati elektronsko.

S to spremembo je uveljavljen samo prvi korak v smeri bolj prijaznega sistema uveljavljanja pravic, predvsem tistih, ki jih morajo državljani uveljaviti oziroma obnavljati vsako leto. V drugem koraku so predvidene spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih področnih zakonov, ki bodo omogočile uveljavitev enostavnega sistema, kot ga že poznamo na področju dohodnine. Vsaj za nekatere pravice (npr. otroški dodatek) bodo starši vložili vlogo za uveljavitev pravic samo enkrat, pristojni center za socialno delo pa bo v določenem obdobju, po uradni dolžnosti preveril, če je družina do pravice še upravičena. Gre za uveljavitev tako imenovanih informativnih izračunov. Informacijski sistem (e-sociala) namreč že omogoča avtomatsko preverjanje izpolnjevanja pogojev. Seveda pa bo še vedno potrebno vložiti vlogo v primeru, ko bo prišlo do okoliščin, ki bodo pomembno vplivale na upravičenost. Postopki in aktivnosti za uveljavitev tega sistema se bodo pričeli že v začetku leta 2013.

Omenjena implementacija predlaganega sistema bo državljanom tako prinesla občutne razbremenitve (tako v času kot pri konkretnih stroških), prav tako pa bodo razbremenjeni tudi centri za socialno delo pri vsakoletnem podaljševanju omenjenih pravic.

V primeru omenjenega obrazca za subvencijo vrtca in otroški dodatek gre le za en del širokega programa Odprave administrativnih ovir. Več o programu ukrepov za odpravo administrativnih ovir si lahko preberete na portalu »minus 25 %« (www.minus25.gov.si). Portal je namenjen predvsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu bodisi v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati. Obveznosti si je sedaj mogoče ogledati, saj so opredeljene opisno in tudi stroškovno ovrednotene na podlagi metodologije. Hkrati je možno podati tudi pobude oziroma predloge  za poenostavitev oziroma razbremenitev s ciljem zagotovitve učinkovitega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Kabinet ministra  - odnosi z javnostmi, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo


<< Nazaj | Novice