Mali grad

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev UN K9 Šole

19.08.2011

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr), 43/2011-ZKZ-C, ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 101/2008 in 45/2010) je župan Občine Kamnik dne, 11.8. 2011 sprejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole.

Z današnjim dnem je sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 65, stran 9111) in si ga lahko ogledate tukaj.


<< Nazaj | Novice