Mali grad

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo volitev predsednika republike 11. novembra 2012

30.08.2012

 

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006- prečiščeno besedili in 54/2007 - odločba US), izdaja Okrajna volilna komidija v volilnem okraju št. 10, volilna enota št. 1

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11. NOVEMBRA 2012

Vir: Upravna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice