Mali grad

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku

23.02.2012

 

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006- prečiščeno besedilo in 54/2007 – odločba US), izdaja Okrajna volilna komisija v volilnem okraju št. 10, volilna enota št. 1

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA IZVEDBO REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU

dne 25.marca 2012


<< Nazaj | Novice