Mali grad

Sistem prvih posredovalcev bo zaživel na območju kamniške občine

29.11.2018

 

Sistem prvih posredovalcev bo zaživel na območju kamniške občinePopoldan so podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, dr. med. spec. druž. med. Sašo Rebolj in vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana Elza Majcen v Poročni dvorani občinske stavbe podpisali Dogovor o usposabljanju, aktiviranju in financiranju prvih posredovalcev na območju občine Kamnik. Slednji je namenjen vzpostavitvi prvih posredovalcev posameznik, ki delujejo v okviru skupine prvih posredovalcev na območjih, kjer je ugotovljena potreba s strani Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Občina Kamnik je prva slovenska občina, ki je podpisala omenjeni dogovor v skladu z veljavnim Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.

Sistem prvih posredovalcev predstavlja pomemben člen pri izvajanju nujne medicinske pomoči, še posebno na oddaljenih kraji in težje dostopnih krajih. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki praviloma niso zdravstveno izobraženi, se pa usposobijo po ustreznem programu in se po pridobitvi licence odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in Regijskega centra za obveščanje Ljubljana (številka 112) ter odidejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. Njihova pomoč je smiselna izključno pri tistih stanjih, kjer bolnik prihoda reševalcev nekaj minut kasneje zelo verjetno ne bi dočakal.

Ker se v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik zavedajo pomena hitrega ukrepanja v življenje ogrožajočih stanjih, so se v vodstvu odločili, da skupaj z Občino Kamnik aktivno pristopijo k projektu vzpostavitve sistema prvih posredovalcev. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je oblikovalo Ministrstvo Republike Slovenije za zdravje, vključitve prvih posredovalcev ne določa kot obvezno, ampak je njihovo vključevanje v sistem nujne medicinske pomoči izključno prostovoljno. Prvi posredovalci ne nadomeščajo prisotnosti zdravstvenih delavcev na terenu, ampak predstavljajo pomembno dopolnitev sistema nujne medicinske pomoči, saj lahko prispejo na mesto pomoči pred zdravstvenimi delavci.

S podpisanim dogovorom bodo prvi posredovalci aktivirani na poziv dispečerske službe zdravstva na zahtevo zdravnika in prišli na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik pa bo že v decembru organiziral tečaj za prve skupine prvih posredovalcev. Udeleženci bodo, po končanem tečaju in pisnem ter praktičnem preverjanju znanja, pridobili licenco za »prve posredovalce«, ki v omenjenih primerih nudijo pomoč do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. Usposobljeni prvi posredovalci bodo lahko tako v svojem kraju postali pomemben člen in podaljšana roko reševalcem nujne medicinske pomoči, s čimer lahko rešijo marsikatero življenje.


<< Nazaj | Novice