Mali grad

Seznanitev z rezultati raziskovalnega projekta Potresna ogroženost Slovenije za potrebe Civilne zaščite – POTROG

02.01.2014

 

Občanke in občane občine Kamnik vljudno vabimo na seznanitev z rezultati raziskovalnega projekta Potresna ogroženost Slovenije za potrebe Civilne zaščite – POTROG. Občina Kamnik bo seznanitev z omenjenim projektom pripravila v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Inštitutom za vodarstvo pod vodstvom gospe Marjane Lutman, in sicer v torek, 7. januarja 2014, ob 10. uri, v Domu kulture Kamnik (Fužine 10).

V okviru projekta POTROG so Zavod za gradbeništvo Slovenije skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje ter Inštitutom za vodarstvo individualno ocenili potresno odpornost in ranljivost 155-ih različnih stavb v državi, ki se nahajajo pretežno na lokacijah, kjer projektni pospešek tal na Karti potresne nevarnosti Slovenije znaša 0.225 ali 0.250 g.  Med potresno najbolj ranljive objekte sodijo gradbeni objekti, ki so bili projektirani in grajeni pred uvedbo potresnih predpisov. Zelo ranljive so praviloma več etažne stanovanjske in javne stavbe z zidano nosilno konstrukcijo. Veliko ranljivih objektov pa je tudi iz skupine kasneje zgrajenih armiranobetonskih stavb, kjer se predpisi za potresno odporno gradnjo niso dosledno upoštevali. Med potresno ranljivimi objekti so žal tudi nekateri najpomembnejši gradbeni objekti, celo tisti, od katerih je odvisno delovanje sistema za odpravljanje posledic potresa, pa tudi objekti, katerih poškodbe ali porušitev lahko pomenijo za okolico dodatno katastrofo, kot so odlagališča industrijskih odpadkov in podobno.

Za občino Kamnik so bili ocenjeni objekti posebnega pomena za potrebe Civilne zaščite, za katere je bilo mogoče pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo, in sicer:

Dobljeni rezultati o potresni odpornosti so glede na zanesljivost upoštevanih predpostavk v splošnem pričakovani. Pomembno je, da so primerljivi med seboj in z dosedanjimi ocenami ter lahko pristojnim službam služijo za načrtovanje ukrepov v izrednih razmerah, uporabnikom pa za izdelavo prioritet pri protipotresnem utrjevanju.

Na predstavitvi bodo predstavljene ocene potresne odpornosti in ranljivosti obravnavanih objektov v občini Kamnik, kot tudi najverjetnejše kategorije poškodovanosti v primeru potresa za posamezne stavbe.


<< Nazaj | Novice