Mali grad

Sestanek z Mladinskim svetom in direktorjem MC Kotlovnica

24.11.2011

 

Glavna tema sestanka je bil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Odlok je nujno potrebno uskladiti z Zakonom o stvarnem premoženju države, samoupravnih lokalnih skupnosti, ki med drugim določa razpolaganja, postopke oddaje v najem in možnosti brezplačne uporabe nepremičnega premoženja občine. Prav tako je potrebno urediti medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev zavoda (to sta Občina Kamnik in Mladinski svet Kamnik), ki jih je potrebno skladno s tem Zakonom urediti v ustanovitvenem aktu.

 

Zaključek sestanka je bil, da je potrebno zadeve urediti skladno z veljavno zakonodajo ter, da se Odlok obravnava na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik v sredo, 30. novembra.

Prisotni so se strinjali, da so izjave nekaterih kandidatov za Državni zbor v medijih povezane s predvolilnim dogajanjem. Bistveno je, da se nadaljuje z vsemi aktivnostmi na področju mladinskega dela ter, da nihče nima namena ničesar ukinjati.


<< Nazaj | Novice