Mali grad

Sestanek s Komisijo za nivojske prehode v Šmarci

12.01.2012

 

Dopoldan je Komisija za nivojske prehode s strani Ministrstva za promet obravnavala vlogo Občine Kamnik o ugotovitvi dejanskega stanja zagotavljanja ustrezne prometne varnosti na nivojskem prehodu državne ceste R1-225/1140 Mengeš - Duplica - železniško postajališče Šmarca. Komisija se je skupaj s predstavniki Občine Kamnik opravila na terenski ogled nivojskega prehoda.

 

Po terenskem ogledu je Komisija nadaljevala s sestankom v prostorih Občine Kamnik, kjer so bila predstavljena stališča, rešitve, pobude in problematika na tem območju. Vsi prisotni so sprejeli sklep, da je potrebno preučiti različne rešitve na nivojskem prehodu glede na ugotovljene neskladnosti. Iz tega razloga bo Občina Kamnik pobudnica za nadaljnje pogovore o reševanju ustrezne prometne varnosti  med službami, ki so pristojne za reševanje tovrstne problematike. 


<< Nazaj | Novice