Mali grad

Septembrsko poročilo o prenamnožitvi podlubnikov na Kamniškem

29.09.2015

 

Obseg napada in škode zaradi podlubnikov bodo letos največje v zadnjih 70 letih. 1. septembra 2015 je bilo v Sloveniji evidentiranih 1.115.090  smreke napadene s podlubniki. Do konca septembra je bilo na območju KE Kamnik (občini Kamnik in Komenda) evidentirano 891 žarišč podlubnikov s 23.579 poškodovanimi drevesi v skupni bruto izmeri 26.965 .

Za izvedbo sanacijskih del je bilo v upravnem postopku izdano 744 odločb. Do sedaj je posekano in odpeljano iz območja gozdov iz 498 odločb v skupni bruto izmeri 11.928 , kar predstavlja skoraj 51 odstotkov poškodovane lesne mase. Za primerjavo: na območju OE Ljubljana je realizirano 37 odstotkov poškodovane lesne mase, na območju cele države pa 43 odstotkov.

Pri izvedbi sanacijskih in preventivnih ukrepov se še vedno pojavljajo težave v obliki pomanjkanja usposobljenih izvajalcev za posek in spravilo ter težave pri sprotnem odvozu izdelanih sortimentov, ki vsebujejo še žive podlubnike.

Ob dokaj verjetnih vremenskih napovedih v najboljšem primeru lahko pričakujemo zaustavitev razvojnega cikla podlubnikov do naslednje pomladi, ko se bo temperatura zopet povzpela nad 9 stopinj Celzija. Predah med bitkama – lahko rečemo - pa lahko izkoristimo za izvedbo preventivnega ukrepa z požigom lubja in sečnih ostankov, saj so odpadlo lubje in neolupljeni kosi debel prezimovališče ličink, bub in odraslih hroščev. Ličinke in bube osmerozobega smrekovega lubadarja preživijo pri temperaturah do -13 oziroma -17  stopinj Celzija, odrasli hrošči pa preživijo temperature celo do -30 stopinj Celzija.

O načinu izvedbe teh ukrepov se predhodno informirajte pri vašem revirnem gozdarju.

Kontakti na krajevni enoti Kamnik:

Besedilo in fotografije: Miha Zabret, vodja Zavoda za gozdove Slovenije KE Kamnik


<< Nazaj | Novice