Mali grad

Seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije tokrat v Volčjem Potoku

26.05.2010

 

Glavna tema tokratnega srečanja Predsedstva skupnosti občin Slovenije, član predsedstva je že vrsto let tudi kamniški župan Tone Smolnikar, ki se je v torek odvijalo v prostorih Golf Arboretuma, je bila problematika sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, ki že več let predstavljajo trn v peti, saj se kljub velikemu angažiranju strokovnih delavcev na občinah in strokovnih izvajalcev, zaradi težav z Ministrstvom za prostor zadeve odvijajo zelo počasi. Brez sprejetja OPN pa gradnja novih objektov v občinski lasti (npr. vrtcev) ni mogoča.

Spremembe zakona konec lanskega leta so sicer zagotovile nekatere spremembe, vendar ne rešujejo vse problematike. Predstavnik MOP, Damijan Uranker, je razložil, da do časovnih zamikov pri sprejemanju prostorskih aktov prihaja predvsem zaradi kadrovskih težav, pa tudi zaradi implementacije evropskih direktiv na področju varčne energije.

»Nenehno spreminjanje predpisov s strani države v preteklih letih ter nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki ga je vlada sprejela v aprilu 2007, so povzročili, da so morale občine ob oblikovanju prostorskih ter drugih podlag za pripravo Občinskega prostorskega načrta le-te nekajkrat spreminjati« je potek priprave tega dokumenta na Občini Kamnik obrazložila mag. Marija Ježek, vodja oddelka za urejanje prostora. Nov zakon je tako prinesel novo klasifikacijo prostorskih aktov, ob tem pa vsem 210 slovenskim občinam naložil, da do 1.1. 2011 opravijo javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta.

Na predlog OPN-ja, ki ga občine pripravijo ter posredujejo ministrstvom, morajo ministrstva posredovati svoje smernice in mnenja, kjer pa se zadeva ustavi, saj je, tudi po besedah Damjan Urankerja, vodje sektorja za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni na MOP-u, glavni razlog pomanjkanje kadra na ministrstvih, ki bi v predpisanem roku 30 dni posredovala potrebne smernice in mnenja. Po besedah Urankerja ima do danes le 13 od 210 slovenskih občin sprejet Občinski prostorski načrt, seznanjen pa je tudi s situacijo v kamniški občini, ko po preteklih 7 mesecih na Občini še vedno niso prejeli vseh potrebnih smernic s strani pristojnih organov.

Župan Tone Smolnikar dodaja, da so na Občini Kamnik po dobrih 3 letih priprave OPN-ja  še vedno v mrtvem teku. Zakaj temu tako, pa se vedno bolj sprašujejo tudi občani. »Lahko rečem, da bo to vsekakor »razvojna blokada« v prihodnjih treh, štirih letih. Občine bodo po tem, ko bo predvidoma končno v prihodnjem letu sprejet OPN za celotno občino, morale za posamezna območja sprejeti še OPPN (Občinske podrobne prostorske načrte), kar pomeni ponovno leto ali več, ko bo ta postopek končan« dodaja župan Smolnikar.

Tone Peršak, župan občine Trzin in podpredsednik SOS, je poleg zamud na ministrstvih izpostavil tudi problem neusklajenega delovanja ministrstev ob podajanju smernic »Mi dobimo od enega ministrstva take smernice, od drugega pa drugačne, ki se med sabo tepejo« pravi Tone Peršak, ki še dodaja, da bi moral biti določen vladni organ, ki bi reševal takšne konflikte ter podal končno odločitev.

Člani Predsedstva so izpostavili tudi težave z Ministrstvom za kmetijstvo na tem področju – kritike so se pojavile predvsem v zvezi spreminjanjem namembnosti kmetijskih zemljišč, ki so v neposredni bližini že obstoječe infrastrukture, pa tudi v zvezi z zapostavljenim položajem občin na prednostni listi za nakup zazidljivih zemljišč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se sicer zaveda zamud, vendar si prizadevajo, da bi uspeli vse urediti v roku, hkrati pa so izpostavili, da je državna prioriteta varovati temeljna kmetijska zemljišča, čeprav ne želijo zavirati razvoja. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je zavezalo za vodenje konstruktivne komunikacije s pristojnim Ministrstvom in skupnim iskanjem možnih rešitev za hitrejše sprejemanje OPN.   

 

 

 

 


<< Nazaj | Novice