Mali grad

Sanacija nekdanjega podjetja KIK Kamnik se končuje

04.09.2014

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve se je na zadnji seji sestala razširjena delovna skupina, ki je pripravila in vodila sanacijo podjetja KIK Kamnik v stečaju. Delovno skupino so sestavljali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, ki je usmerjalo in usklajevalo delo, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, občine Kamnik ter drugih ministrstev in inštitucij.

Delo v zadnjem letu je bilo ocenjeno kot uspešno, saj aktivnosti potekajo hitreje od načrtovanih. Čiščenje območja podjetja v stečaju, ki se je nekdaj ukvarjalo s proizvodnjo eksplozivnih sredstev in smodnika, je neposredno izvajala Slovenska vojska. V približno letu dni je odstranila, uničila ali primerno uskladiščila približno 652.000 kosov eksplozivnih sredstev, 16 ton črnega smodnika in velike količine kemikalij. S posegom države se je tako ogroženost ljudi, premoženja in okolja na območju nekdanjega podjetja bistveno zmanjšala. Slovenska vojska se bo zato zelo verjetno že do konca oktobra 2014 umaknila z omenjenega območja, kar je več kot pol leta pred prvotno postavljenim rokom. Nadaljnjo sanacijo zemljišča in posameznih objektov pa bodo izvajali sedanji in bodoči lastniki na pripravljenih strokovnih podlagah, s katerimi se je seznanila delovna skupina.

Na zadnji seji delovne skupine sta se državna sekretarja MNZ in MO, Boštjan Šefic in Zoran Klemenčič, zahvalila vsem sodelujočim za odlično sodelovanje in učinkovit prispevek vseh vključenih v sanacijo: Ministrstvu za obrambo RS in Slovenski vojski ter Upravi RS za zaščito in reševanje, Inšpektoratu za notranje zadeve RS, Policiji, ministrstvom za pravosodje, zdravje, kmetijstvo in okolje ter pristojnim inšpekcijam, občini Kamnik in še posebej Občinskem štabu CZ občine Kamnik.

Besedilo: Alenka Klepac, vodja Službe za odnose z javnostmi Ministrstvo za notranje zadeve 


<< Nazaj | Novice