Mali grad

Sanacija hudourniškega potoka Blatnica v Bistričici

31.08.2011

 

V mesecu avgustu so se pričela sanacijska dela na hudourniku Blatnica v Bistričici, katera izvaja podjetje Hidrotehnik d.d.. Nosilec delnega sanacijskega programa po poplavah 2010 je Agencija RS za okolje (ARSO), ki je za tovrstno sanacijo namenila približno 100.000 evrov

 

Gradbena dela zajemajo izgradnjo petih vodnih objektov oziroma pregrad, ki bodo v prihodnje bistveno izboljšale poplavno varnost na območju Bistričice. Predviden zaključek del je v mesecu septembru 2011. Občina Kamnik je skupaj s pristojnimi službami (ARSO, Hidrotehnik in Občinski štab CZ Kamnik) v preteklih letih opozarjala Ministrstvo za okolje in prostor, da je potrebna interventna sanacija. 


<< Nazaj | Novice