Mali grad

Sanacija brežine v naselju Pšajnovica

05.07.2011

 

Na LC št. 235011 Pšajnovica - Brdo - Obrše - Podgora - Zlato Polje - Šmartno v Tuhinju je na ostrem ovinku pred odcepom za Zlato Polje na spodnji strani cestišča prišlo do zdrsa zemljine.

   

Občina Kamnik je v ta namen naročila interventno sanacijo plazu, saj je plaz neposredno ogrožal cesto. Komunalno podjetje Kamnik je začasno preusmerila promet po nasprotni strani vozišča.

 
   

Dela so se izvajala od torka 21. junija do srede 29. junija. Izveden je bil podporni zid iz kamna v betonu v dolžini 11,50 metrov, temeljen v kompaktno hribinsko osnovo, ki se na tej lokaciji nahaja med 5 in 5,50 metrov globoko pod nivojem ceste. Po izvedbi zidu se je planiralo tudi brežino pod zidom in uredili cestno bankino nad krono zidu. Zaradi velike količine zaledne vode se je v zid namestilo plastične cevi za zmanjšanje zalednih pritiskov na zid. Sanacijska dela v vrednosti 15.000,00 evrov je opravilo Podjetje za Urejanje Hudournikov d.d.


<< Nazaj | Novice