Mali grad

Sadjarski center v Tunjicah namenjen izobraževanju in razvoju avtohtonih vrst sadja

31.03.2015

 

Podžupan Igor Žavbi si je skupaj z višjo svetovalko za evropske in druge projekte Barbaro Strajnar dopoldan ogledal urejanje nasada starih sort v Tunjicah, ki ga ureja Sadjarsko vrtnarskim društvom Tunjice z namenom ohraniti in spodbuditi gojenje starih, avtohtonih vrst sadja in ohranjati travniške sadovnjake.  

Občina Kamnik v okviru Omrežja občin »Povezanost v Alpah« izvaja projekt »Urban areas and ecological space«, ki je sofinanciran s strani programa Dynalp-Natura. V sodelovanju s Sadjarsko-vrtnarskim društvom Tunjice urejamo nasad starih sadnih sort, na zemljišču v velikosti 1,5 hektarov. V izdelavi je tudi spletna stran in spletni katalog s starimi avtohtonimi vrstami sadja, v jesenskem času bo organizirana konferenca na temo sadjarstva, zasnovana bo tudi krožna sadjarska pot po Tunjiškem gričevju, ki bo povezovala vse pomembnejše točke oziroma območja naravne in kulturne dediščine ter točke, ki so pomembne z vidika sadjarstva.

Dela v nasadu so se pričela že v lanskem letu. Sprva so sadjarji nameravali obrezati in cepiti nekatera stara drevesa ter v ta namen izvedli nekaj poskusov pomlajevanja, vendar ni bilo ustreznih rezultatov. Zato so se odločili, da obstoječi nasad, iz leta 1962, v celoti posekajo in ga na novo zasadijo z mladimi sadikami. Ohranili so 2 vrsti starih dreves (12 dreves), da bodo lahko primerjali obe metodi (cepljenje starih dreves in sajenje novih podlag), v nasadu pa je na novo posajenih 130 sadik starih sadnih sort (jablan in hrušk), ki so že cepljeni. Poleg tega bodo cepili dodatnih 70 podlag. Namen projekta je ohraniti in spodbuditi gojenje starih, avtohtonih vrst sadja in ohranjati travniške sadovnjake. Nasad predstavlja prvo fazo razvoja sadjarskega centra v Tunjicah, namenjenega izobraževanju in razvoju avtohtonih vrst sadja.

Podžupan Igor Žavbi in višja svetovalka za evropske in druge projekte Barbara Strajnar sta si dopoldan ogledala nasad in dela, ki v nasadu potekajo. Podžupan se je zahvali in pohvalil Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice in predsednika Valentina Zabavnika, ki zgledno in marljivo skrbijo za to, da bo nasad zaživel v polni luči. Hkrati je še poudaril, da ohranjanje starih, avtohtonih dreves in sort predstavlja bogat element tradicionalnega izgleda kulturne krajine in življenjskega prostor kot tudi možnost kvalitetne sonaravne pridelave hrane.


<< Nazaj | Novice