Mali grad

S trajnostno mobilnostjo do manjših izpustov CO2 in čistejšega ozračja

15.04.2010

 

V Okoljskem centru v Ljubljani je danes potekala novinarska konferenca v okviru mednarodnega okoljskega projekta CO2-NeuTrAlp, pri katerem kot partner sodeluje tudi Center za razvoj Litija in Občina Kamnik. Predstavniki Centra so predstavili aktualne projektne aktivnosti in cilje projekta, ki so predvsem znižanje emisij ogljikovega dioksida, zmanjšanje prometne obremenitve cest, povečanje rabe javnega prometa, izboljšanje prometne varnosti in večja okoljska ozaveščenost prebivalcev.

Predstavniki Centra za razvoj Litija so v prijetnem ambientu Okoljskega centra zbranim novinarjem podrobneje predstavili mednarodni okoljski projekt CO2-NeuTrAlp (Neutral Transport for the Alpine Space), ki v prizadevanju za zmanjšanje izpustov emisij CO2 na območju Alp povezuje 15 partnerjev iz 5 evropskih držav (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija). V projekt, ki je bil v okviru programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Alpine Space na prvem razpisu eden od najbolje ocenjenih projektov, in ki se je pričel izvajati že septembra 2008, je aktivno vključen tudi Center za razvoj Litija.

»Na območju Srca Slovenije, kjer je Center za razvoj Litija tudi sicer najbolj dejaven, se srečujemo s perečimi problemi na področju prometa,« je povedala Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija. »Največ težav povzročajo predvsem dnevne migracije z osebnimi vozili v Ljubljano, nizka stopnja ekološke prometne osveščenosti tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti ter odsotnost dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti na območju Srca Slovenije.« še dodaja Aleksandra Gradišek.

Ena od pilotskih aktivnosti, ki že potekajo znotraj projekta CO2, je tudi Koncept mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano, v okviru katerega želijo v Centru za razvoj Litija nakazati ukrepe, ki izboljšujejo kakovost potovanj proti Ljubljani predvsem na področju uporabe javnega potniškega prometa. Koncept je osredotočen predvsem na migracije na delo/šolanje, s poudarkom na javnem potniškem prometu. Predstavljeni so načini, kako javni potniški promet lahko postane bolj konkurenčen, realni ukrepi, ki jih lahko občine same izvajajo kratkoročno/srednjeročno/dolgoročno, pa tudi finančno ovrednotenje teh ukrepov.

Prav na današnji dan je izšla knjižica, kjer so zbrani vsi vozni redi javnih prevoznikov na relaciji Litija – Dol pri Ljubljani – Ljubljana in Kamnik – Domžale – Ljubljana. Z njo želijo v Centru za razvoj Litija ljudi spodbuditi k spremembi njihovih potovalnih navad in alternativni uporabi javnega potniškega prometa, kar bo prispevalo k bolj čistemu okolju. »Ljudje vseskozi hrepenimo po mobilnosti in gibanju, saj nam omogočata večjo svobodo in prihranita mnogo dragocenih minut in ur. S povečanje osebnega avtomobilskega prometa smo danes prišli do točke, ko nas vsa ta mobilnost omejuje. Gneča na cestah postaja nekaj vsakdanjega, izgube našega prostega časa se zaradi zastojev in nesreč povečujejo, iskanje parkirišč pa postaja zapletena in draga operacija. Knjižica bo uporabnikom pomagala pri iskanju najbližjega avtobusnega postajališča ali prvega vlaka,« je razložil Gašper Kleč, vodja projekta CO2-NeuTrAlp.  

Tretja aktivnost, s katero želijo v Centru za razvoj Litija doseči spremembe v miselnosti in navadah ljudi, je spletni portal www.deliva.si, ki je namenjen lokalnim prebivalcem območja Srca Slovenije pri iskanju ali ponujanju skupnega prevoza. Deljenje avtomobila (car pooling) pomeni skupno uporabo vozila, ki ga upravlja voznik in si ga deli z enim ali več potniki. Zainteresirani vozniki preko spletnega portala ponujajo proste sedeže v svojem vozilu za določeno relacijo, hkrati pa na tem portalu proste sedeže iščejo iskalci prevoza. Potniki na ta način prispevajo k zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida in s tem konkretno prispevajo k ohranjanju okolja.

V okviru projekta so predstavniki Centra za razvoj Litija na Občini Kamnik skupaj z nevladno organizacijo za trajnostni razvoj Umanotera predstavili »ogljični odtis« in ukrepe, ki vplivajo na zniževanje emisij CO2. Gre za prostovoljen periodičen izračun emisij, izražen v tonah CO2 na leto, s katerim ugotavljamo skupno količino CO2 in drugih toplogrednih plinov, za katere smo odgovorni posamezniki ali organizacije.

Na novinarski konferenci so bile predstavljene tudi načrtovane nadaljnje projektne aktivnosti: promocija kolesarjenja z varnimi kolesarnicami in projektom 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje Radovana Skubica Hilarija. Do konca leta bo narejen tudi koncept prometa v Kamniški Bistrici.

Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

 

 


<< Nazaj | Novice