Mali grad

S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini

18.03.2019

 

Skupna akcija gasilcev PGD Kamniška Bistrica in PGD Kamnik, Občine Kamnik in Veterinarske higienske službe

V soboto, 16. marca 2019, se je na več lokacijah ob državni cesti Stahovica - Kamniška Bistrica odvijala skupna akcija odstranitve odvrženih vreč, napolnjenih z ostanki perutniskega perja in drugimi odpadki. Ekipi prostovoljnih gasilcev iz PGD Kamnik in PGD Kamniška Bistrica sta, v dogovoru z občinsko inšpektorico, redarsko službo Občine Kamnik in Veterinarsko higiensko službo, izvedli omenjeno akcijo, ki je bila tehnično izredno zahtevna. Gasilcem se je za njihovo požrtvovalno in nesebično delo zahvalil tudi župan Matej Slapar skupaj z namestnico Civlne zaščite Občine Kamnik Brigito Vavpetič in občinsko inšpektorico Bogomiro Skvarča Jesenšek.

Približno sto vreč klavniških odpadkov in smeti ter ostale vsebine (600 kilogramov odpadkov) so gasilci obeh enot pobrali po strmem in zahtevnem terenu ter jih dostavili do odbojne ograje, kjer jih je prevzel državni higienik. Sicer pa so si inšpekcijske službe nahajališča navedenih odpadkov že ogledale. Takšno odlaganje odpadkov je seveda nezakonito, podroben pregled odpadkov pa bo še opravljen.

Skrb vzbujajoča je nevarnost, ki jo še posebej tovrstni odpadki predstavljajo za naravo, pa tudi za zdravje ljudi. Divja odlagališča v dolini Kamniške Bistrice namreč kazijo naravo, nevarni odpadki pa lahko občutno poslabšajo kakovost prsti ali vode pod odlagališčem še posebej, ker je šlo za neposredno bližino vodotoka in nižje ležečega vodovodnega zajetja Iverje v Stahovici. Pomembno je, da se zavedamo, da je skrb za naše okolje pomembna tako za nas kot za naše zanamce.

Ob izvedeni akciji se iskreno zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamniška Bistrica in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamnik, saj so dokazali, da delujejo v korist vseh naših občank in občanov občine Kamnik.

Sicer pa se bodo v naslednjih dneh na območju naše lokalne skupnosti zvrstile tudi druge, tako imenovane spomladanske čistilne akcije, ki jih pripravljajo krajevne skupnosti, društva, šole, upravniki večstanovanjskih stavb in drugi organizatorji v sodelovanju z Občino Kamnik.

Spomladanske čistilne akcije

Občina Kamnik je tudi letos ponudila pomoč krajevnim skupnostim, društvom, šolam, upravnikom večstanovanjskih stavb in drugim organizatorjem čistilnih akcij na posameznih območjih. Zagotovila je vreče za zbiranje odpadkov, rokavice ter odvoz odpadkov. Večina organizatorjev bo čistilne akcije izvedla v drugi polovici marca in začetku aprila.

Sobota, 23. marec 2019

 Organizator

Zbirno mesto udeležencev

Ribiška družina

pri športni dvorani Osnovne šole Frana Albrehta

ob 8. uri

Krajevna skupnost Duplica

pred KS Duplica

ob 9. uri

Krajevna skupnost Godič

pred Domom KS Godič

ob 10. uri

Krajevna skupnost Šmarca

pred Krajevnim domom Šmarca

ob 8.30

Krajevna skupnost Šmartno

pred Domom krajanov Šmartno

ob 9. uri

Sobota, 30. marca 2019

 Organizator

Zbirno mesto udeležencev

Krajevna skupnost Motnik

pred trgovino v Motniku

ob 8.30

Krajevna skupnost Nevlje

pred POŠ Nevlje

ob 9. uri

Krajevna skupnost Podgorje

pred kulturnim domom Podgorje

ob 8. uri

Krajevna skupnost Sela

pred Gasilskim domom Sela

ob 8.30

Krajevna skupnost Srednja vas

za trgovino v Srednji vasi

ob 8. uri

Krajevna skupnost Špitalič

pred Kulturnim domom Špitalič

ob 8.30

Krajevna skupnost Volčji Potok

pred Domom KS Volčji Potok

ob 9. uri

Krajevna skupnost Vranja peč

pred POŠ Vranja peč

ob 8. uri

TD Gora sv. Miklavž

na Gori sv. Miklavž

ob 8.30

TD Tuhinjska dolina

na parkirišču pri Termah Snovik

ob 8. uri

Sobota, 6. april 2019

 Organizator

zbirno mesto udeležencev

Krajevna skupnost Črna

Spodnja Črna - pri trgovini

Podstudenec - pri Petku

Krivčevo - pri šoli

Gozd - pri gasilskem domu

Kališe - pri cerkvi

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

Krajevna skupnost Kamnik Center

avtobusna postaja na Maistrovi ulici

ob 9. uri

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica

pri ekološkem otoku v Bistričici

pri ekološkem otoku v Stahovici

pri ekološ. otoku v Zg. Stranjah

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

Krajevna skupnost Novi trg

na parkirišču pri trgovini TUŠ na obvoznici

ob 10. uri

Krajevna skupnost Perovo

pri igrišču na Zikovi

ob 9. uri

Krajevna skupnost Pšajnovica

pri igrišču Laseno 

ob 8. uri

Krajevna skupnost Tunjice

pred Podružnično šolo Tunjice

ob 9. uri

Organizatorji želijo, da se čistilnih akcij udeleži čim več občanov, zato vas vabijo, da se jim na akcijah pridružite. Vsi občani, ki se boste akcij udeležili, boste na zbirnih mestih dobili rokavice in vreče za zbiranje odpadkov. Organizatorji vas bodo razporedili po terenu in vam dali ustrezna navodila glede zbiranja in odlaganja zbranih odpadkov. Priporočljivo je, da se ustrezno oblečete in obujete ter s seboj prinesete orodje in močnejše delovne rokavice. Opozarjamo pa, da na lokacije, kjer bodo odloženi odpadki, zbrani v čistilnih akcijah, ni dovoljeno odlagati gradbenih, vrtnih ali kosovnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu ali pri opravljanju dejavnosti.

Pri tem pa naj opozorimo tiste občanke in občane, ki smeti odlagate na mesta, ki niso primerna, da odvoz kosovnih odpadkov lahko dvakrat letno brezplačno naročite koncesionarju Publikus d. o. o..

S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini.


<< Nazaj | Novice