Mali grad

Rojstna hiša Rudolfa Maistra v Kamniku odpira svoja vrata

28.08.2013

 

V septembru se odpirajo vrata muzeja Rojstna hiša Rudolfa Maistra, prvega samostojnega muzeja na Slovenskem, posvečenega življenju in delu slovenskega domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in bibliofila Rudolfa Maistra.

Rojstna hiša Rudolfa Maistra bo za obiskovalce odprta od 3. septembra dalje, slavnostno odprtje pa bo na državni praznik v spomin Rudolfa Maistra, 23. novembra 2013.  Za obiskovalce je hiša odprta od torka do sobote od 10. do 18. ure, nedelja, ponedeljek in prazniki bo zaprto.

V letu 2013 so se končala zahtevna obnovitvena dela na občinskem lastniškem delu rojstne hiše Rudolfa Maistra, ki jih je v celoti financirala občina Kamnik. Obenem z obnovo v letu 2012/2013 je potekala tudi izdelava scenarija o vsebinski zasnovi v rojstni hiši Rudolfa Maistra, ki ga je pripravila mag. Zora Torkar iz Medobčinskega muzeja Kamnik. Pri izdelavi scenarija je sodelovala z drugimi slovenskimi muzeji, knjižnicami, zasebniki in društvi, ki hranijo gradivo o generalu Rudolfu Maistru. S pomočjo Društva general Maister Kamnik in Zveze društev general Maister je bilo za razstavo pridobljenih nekaj donacij zasebnikov. Z dopolnitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in podpisom pogodbe o upravljanju z občinskim premoženjem, je Rojstno hišo Rudolfa Maistra dobil v upravljanje Medobčinski muzej Kamnik kot svojo dislocirano enoto.

Projekt vsebinske zasnove stalne razstave v Rojstni hiši Rudolfa Maistra, ki ga je v celoti financirala občina Kamnik, se je začel izvajati na začetku leta 2013. Poleg razstave so oblikovani pedagoški kotički za otroke, nova spletna stran, logotip hiše, dopolnjuje se muzejska trgovina, kjer bo tudi prostor za občasne razstave, v pripravi pa je vodnik po razstavi.

Stalna razstava z naslovom  Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik in bibliofil pripoveduje življenjsko zgodbo o generalu in njegovem času ter o njegovem še vedno močnem vplivu na Slovence.

V družinskem albumu sledimo fotografijam staršev in bratov, njegovi družini, resnim vojaškim portretom ter tudi osebnim dokumentom. Skozi Maistrove oči vidimo značilne podobe Kamnika v 70. letih 19. stoletja, ki jih je sam doživel kot otrok.

Rudolf Maister je imel odločilno vlogo na Štajerskem in na Koroškem po koncu 1. svetovne vojne ob razpadu Avstro-Ogrske, ko so se oblikovale nove države in nove meje. Tedaj je 29. oktobra 1918 med drugimi nastala tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je 1. decembra 1918 združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dne 23. novembra 1918 je Maister osvobodil Maribor in na ta dan praznujemo državni praznik – dan Rudolfa Maistra. Pomembno vlogo je imel s sodelavci pri bojih na Koroškem, pri katerih so mu pomagali številni prostovoljci, Maistrovi borci iz Štajerske in tudi Kranjske, ki so za svoje delovanje prejeli spomenice in priznanja.

Maistrovo življenje je bilo kmalu povezano s knjigami ter literarnim, pesniškim in likovnim ustvarjanjem. Obiskovalec tako dobi vpogled v njegovo knjižnico, lahko pa tudi bere, posluša recitacije ali uglasbene pesmi iz generalovih pesniških zbirk Poezije in Kitica mojih. Spremljajoče predvajanje filmov, od arhivskih do sodobnih dokumentarnih in umetniških, ponuja obiskovalcu še dodatne informacije o njegovem pomenu za slovensko zgodovino.

Številna častna priznanja, diplomske listine in odlikovanja dokazujejo ugled, ki ga je užival v rojstnem Kamniku in tudi v drugih slovenskih krajih. V njegov spomin so nastali številni javni spomeniki in spominske plošče. Za ohranitev spomina na Rudolfa Maistra danes skrbi Zveza društev general Maister in društva generala Maistra.

Pravzaprav nikjer v Sloveniji ni na enem mestu zbranega toliko raznovrstnega gradiva o njem in o njegovem času, kot ravno v novo odprti rojstni hiši v Kamniku.

Za najmlajše obiskovalce so v Maistrovi hiši pripravljeni pedagoški kotički, kjer lahko aktivno sodelujejo pri Maistrovem vrtiljaku in spoznavajo dogodke iz njegovega življenja, v bralnem kotičku prebirajo njegove knjige oz. knjige o njem in se posladkajo z Maistrovimi čokoladnimi brki.

Razstava na sodoben muzealski način želi pritegniti različne starostne skupine obiskovalcev, tudi najmlajše, da se zavedo pomena generala Rudolfa Maistra v slovenski zgodovini in njegove ljubezni do slovenske zemlje.  

Z oblikovanim programom za otroke, šolske skupine in odrasle, kot so na primer strokovna vodstva, bralni kotiček, Maistrov vrtiljak, učne ure, ustvarjalne delavnice, sobotna javna vodstva in delavnice vsako tretjo soboto v mesecu in t. i. Maistrovi večeri, na katerih bodo mesečno organizirana predavanja različnih strokovnjakov, ki osvetljujejo osebnost Rudolfa Maistra, prelomni čas ob koncu 1. svetovne vojne, zgodovino slovenske vojske; prikaz filmov o Rudolfu Maistru in umetnikih, ki so ga upodabljali, literature iz Maistrovega časa ipd., želimo ustvariti živo muzejsko hišo, ki bo živela v sožitju s Šutno in bodo Kamničani ponosni nanjo in na slavnega rojaka.

Program dogodkov v Rojstni hiši Rudolfa Maistra lahko spremljate na spletnih straneh Medobčinskega muzeja Kamnik (www.muzej-kamnik-on.net), kjer je posebna ponudba tudi za Rojstno hišo Rudolfa Maistra.

Rojstna hiša Rudolfa Maistra bo za prve obiskovalce odprta 3. septembra, slavnostno odprtje pa bo na državni praznik v spomin Rudolfa Maistra, 23. novembra 2013.

Za obiskovalce bo hiša odprta od torka do sobote od 10. do 18. ure, nedelja, ponedeljek in prazniki bo zaprto.

Za skupine, ki želijo strokovno vodstvo po razstavi in za izvedbo pedagoških programov je potrebna predhodna najava. Kontaktni osebi: Alenka Juvan (tel. 059 097 580, ajuvan@siol.net) ali Zora Torkar (tel. 01 8317 647, zora.torkar@guest.arnes.si).

Besedilo: Mag. Zora Torkar, direktorica in avtorica razstave


<< Nazaj | Novice