Mali grad

Rešena človeška življenja - neprecenljivo bogastvo

28.03.2016

 

Rešena človeška življenja - neprecenljivo bogastvoDruštvo GRS Kamnik je vrhunsko usposobljeno in organizirano društvo, ki zagotavlja, da se obiskovalcem gora nad Kamnikom ni treba bati, da bi ostali brez pomoči, ko so je potrebni. Člani društva, ki prostovoljno in nesebično opravljamo dejavnost reševanja v gorah kot javno službo in smo vključeni v sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji poleg območja Občine Kamnik, v celoti pokrivamo tudi območje občin Domžale, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin.

Večino vseh intervencij imamo na območju Občine Kamnik s katero odlično sodelujemo. To sodelovanje se poleg profesionalnega sodelovanja s Civilno zaščito Občine Kamnik odraža tudi z odličnim sodelovanjem z vodstvom Občine Kamnik, ki nas pri našem delu podpira in v dobršnem delu tudi sofinancira. Še posebej velja omeniti pomoč in prizadevanje vodstva Občine za rešitev naših prostorskih težav, saj trenutno nimamo svojih in za delo primernih.

Pregled članstva (Podatki o članih društva - december 2015) - število članov 55:

Reševalna dejavnost. Osnovna dejavnost članov društva.

V letu 2015 smo zabeležili 27 intervencij, od tega 23 reševalnih in 4 iskalne, kar nas uvršča med bolj obremenjena društva GRS v Sloveniji. Opravili smo 754 ur reševalnega dela, v intervencijah je sodelovalo 252 reševalcev. S helikopterjem smo izvedli 11 intervencij, ostale so bile klasične. Zdravnik je bil prisoten v 12-tih.

Leto je bilo zaznamovano s tem, da po 6-tih letih k sreči z gora nismo prinesti mrtvega. Vse intervencije smo opravili varno in uspešno.

Kljub velikemu povečanju obiskovalcev gora beležimo zmanjšanje števila nesreč, kar gre zagotovo pripisat tudi preventivnemu delu, ki ga opravljamo.

Brez usposabljanja ni uspešnega reševanja. Reševati želimo kakovostno in varno.

Priznanja za svoje delo so prejeli

Da smo vedno in v vseh razmerah sposobni reševati, se moramo nenehno usposabljati in slediti novostim v reševalni tehniki. Tako smo v letu 2015 izvedli vsa načrtovana usposabljanja:

Člani s specialističnimi nazivi so se udeležili usposabljanj, ki so jih organizirale komisije Gorske reševalne zveze Slovenije:

Imamo 30 članov s potrjeno licenco za gorskega reševalca po merilih Gorske reševalne zveze Slovenije.

Preventivna in organizacijska dejavnost. Da bi reševali čim manj, če pa že, čim bolje organizirani.

Člani društva se zavedamo, da je preventivno delovanje največji prispevek k zmanjševanju nesreč, zato vsako leto poleg reševalnega dela in usposabljanj opravimo ogromno preventivnih dejavnosti. V ta namen smo izvedli:

Udeležili smo se Dneva reševalcev na Jezerskem, Koflerjevega memoriala v Vratih, spominske slovesnosti na Okrešlju, srečanja inštruktorjev v Paklenici, Valentinovega teka v Kötschach-Mauthen in drugih prireditev, ki so jih organizirala društva in Gorska reševalna zveza Slovenije.
Imeli smo redni volilni Občni zbor, 9 rednih mesečnih sestankov, člani Upravnega odbora smo se sestali 6 krat.
Da je delo društva potekalo nemoteno, je bilo treba opraviti ogromno organizacijskega dela, ki običajno ostane neopaženo in nezabeleženo, veliko prostega časa pa smo namenili tudi vzdrževanju psihofizične kondicije.

Sožitje generacij je porok za dobro in uspešno opravljeno delo. Polet in zagnanost mladih ter izkušenost in modrost starejših je značilnost društva, ki jo in jo moramo negovati.

V društvu aktivno delujejo tudi častni člani, ki s svojo modrostjo in izkušnjami veliko pripomorejo, da težave in izzive, s katerimi se soočamo, rešujemo uspešneje. Vsem njim gre posebna zahvala.
Zahvala Cenetu, ki je kljub temu, da ima čez 80 let, med aktivnejšimi v društvu. Jerneju, ki je v letu 2015 dopolnil 75 let pa iskrene čestitke.

Odgovornosti ne prenašamo na druge. Sodelovanje članov društva v Gorski reševalni zvezi Slovenije.

Zavedamo se, da smo za uspeh in razvoj gorskega reševanja odgovorni sami, zato smo člani društva zelo aktivni tudi pri delu in vodenju Gorske reševalne zveze Slovenije.
V mandatnem obdobju 2014 - 2018 delujemo v organih Zveze kot:

V slogi je moč in uspeh. Sodelovanje društva z ostalimi društvi in institucijami za zaščito in reševanje.

Društvo je vse od ustanovitve pred več kot 90-timi leti močno vpeto v delo lokalnega okolja in tako danes že tradicionalno dobro sodeluje z:

Kot je zapisano že v uvodu, moram izpostaviti zelo dobro sodelovanje z Občino Kamnik, ki nam zagotavlja dobršen del sredstev za delovanje, v zadnjih letih pa se intenzivno trudi, da nam bi rešila prostorsko problematiko.
Poudariti velja tudi zgledno sodelovanje s Planinskim društvom Kamnik, predvsem z alpinističnim odsekom, od koder prihaja tudi večina naših članov.

Vedno si želimo uspešen zaključek. To nam je plačilo in motivacija za nadaljnje delo.

Leto smo ponovno zaključili uspešno. Uspešno nadaljujemo več kot 90 letno delovanje društva, ki je uspešno predvsem zato, ker se člani zavedamo svojega osnovnega poslanstva - čim bolj učinkovito in uspešno pomagati pomoči potrebnim.

Pred leti smo si zastavili cilj, da bomo delali tako, da bo vsak član društva ponosen, da je kamniški gorski reševalec.
Ponosno lahko ugotovim, da je cilj dosežen, kajti veliko je razlogov, ki to potrjujejo. Predvsem so to rešena človeška življenja - neprecenljivo bogastvo. Nam šteje samo to.

Hvala vsem članom za delo, ki ste ga opravili. Hvala za vse, kar ste prispevali k našemu uspehu. Brez vas ne bi bili, kar smo in na tem mestu ne bi bilo zapisano, kar je.

Statistika reševalnega dela (Matjaž Šerkezi) (3,93 Mb)
Plan dela Društva GRS Kamnik

Besedilo: Franc Miš, predsednik Društva GRS Kamnik
Fotografije: Aleš Senožetnik


<< Nazaj | Novice