Mali grad

Redni letni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Gozd

23.09.2021

 

Redni letni zbor Prostovoljnega gasilskega društva GozdČlani in članice PGD Gozd smo imeli v soboto, 18. septembra 202,  ob 18. uri svoj redni letni občni zbor, katerega je z otvoritvenim pozdravom pričel predsednik PGD Gozd Simon Golob. Poleg članov in članic PGD Gozd, se je vabilu odzval tudi podžupan Bogdan Pogačar ter člani sosednjih gasilskih društev PGD Luče, PGD Nova Štifta in PGD Kamnik.

Po uvodnem pozdravu je vodenje občnega zbora prevzel delovni predsednik Aleš Spruk, čemur so sledila poročila PGD Gozd za leto 2020. Iz poročil je bilo razbrati, da je tudi na delo v PGD Gozd močno vplival prihod koronavirusa, saj so se ustavile številne aktivnosti in druženja, tako na operativnem kot tudi na organizacijskem področju, predvsem pa na področju dela z mladino in veterani. Vsemu navkljub pa smo bili člani aktivni. Med drugim smo v letu 2020 sodelovali na sedmih intervencijah, izvedli tri društvene vaje, izvajali redne mesečne preglede in preizkuse opreme, radijskih zvez in sirene, pregledali hidrantni sistem območja. Sedem gasilcev je opravilo tečaj za pripravnika, vstopili smo v sistem prvih posredovalcev za območje KS Črna, v Krivčevem namestili defibrilator ter poleg rednega vzdrževanja opreme in vozil, naredili tudi celotno obnovo dveh starih motornih brizgaln. Za namen zbiranja sredstev za gradnjo prizidka smo ponovno vzpostavili sistem SMS donacij, za namen obveščanja operativcev pa sistem FireApp. Tekom leta pa smo predvsem aktivno delali na projektu gradnje  prizidka, kjer smo sodelovali pri načrtovanju in pridobivanju soglasij ter dovoljenj, nasekali in zložili les, potreben za ostrešje ter zbirali prepotrebna  sredstva za samo gradnjo. Skupaj s krajevno skupnostjo in Občino pa smo se usklajevali tudi glede izgradnje igrišča poleg gasilskega doma.

Po soglasni potrditvi poročil sta poveljnik Gašper Šorn in predsednik Simon Golob povedala, da je za preostanek letošnjega leta v planu še zaključek gradnje prizidka in ureditev garaže v njem, nakup in vzdrževanje opreme, zbiranje prispevkov za gradnjo prizidka, izvedba vaj in pregleda hidrantnega omrežja ter opravljanje C izpita za nekaj operativnih članov.

S strani gostov je kot prvi navzoče pozdravil podžupan Bogdan Pogačar, ki je pohvalil aktivno delo, številna izobraževanja, vizijo in povezovanje. Opazil je, da imamo na vodstvenih mestih mlade člane, za katerimi pa je prisotna tudi podpra in izkušnje starejših članov. Poudaril je tudi, da ga veseli, da smo aktivni ter, da smo se z lastnimi sredstvi in delom in brez »jamranja« lotili gradnje prizidka k gasilnemu domu.

Sledili so nagovori predstavnikov PGD Kamnik, Nova Štifta in Luče, ki so se zahvalili za povabilo, pohvalili delo v letu 2020, sodelovanje ter gradnjo prizidka. Predstavnik PGD Kamnik Anton Koželj je poudaril tudi, da bo naslednje leto minilo 50 let od izgradnje vodovoda in prvih hidrantov na Gozdu, predstavnika PGD Luče in Nova Štifta pa sta med drugim poudarila  tudi pomen skupnih - meddruštvenih vaj.

Podelili smo tudi priznanja za dolgoletno delo in delo v operativni enoti ter priznanja gasilske zveze za aktivni delo v društvu, katera je poleg predsednika in poveljnika PGD Gozd podelil predstavnik PGD Kamnik Anton Koželj.

Priznanja gasilske zveze 3. stopnje so prejeli Gašper Pančur, Karin Zalaznik in Aleš Romšak, priznanje gasilske zveze 2. stopnje pa Simon Golob.

Predsednik in poveljnik sta nato podelila še štiri priznanja PGD Gozd za zasluge k razvoju in napredku društva, ki so jih prejeli Emil Volkar, za donacijo naprave AED, David in Joško Omovšek, za idejo akcije zbiranja sredstev prek parkirnin ter Tanja Pivec za oblikovanje logotipa ter drugih grafik in gradiv.

Za zaključek je predsednik Simon Golob povedal, da se bo v kratkem na Gozdu pričela gradnja igrišča, ki bo končana do konca oktobra. Poudaril je tudi da imamo v PGD Gozd plan v zgornjem nadstropju prizidka, ki se trenutno gradi, urediti večjo večnamensko dvorano, ki bo združevala nov prostor in obstoječo dvorano ter bo s površino preko 100 kvadratnih metrov omogočala organizacijo tudi večjih dogodkov in prireditev v okviru PGD, krajevne skupnosti in širše.

Besedilo in fotografije: Simon Golob, PGD Gozd


<< Nazaj | Novice