Mali grad

Redni letni občni zbori PGD Tunjice, PGD Kamniška Bistrica in PGD Sela pri Kamniku

26.02.2012

 

Včeraj so ob 18. uri potekali kar trije redni letni občni zbori Prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PGD Tunjice, PGD Kamniška Bistrica in PGD Sela pri Kamniku. Župan Marjan Šarec je bil prisoten na vseh treh.

Skupaj s podžupanom Damjanom Hribarjem sta pozdravila prisotne na 74. rednem letnem občnem zboru PGD Tunjice v prostorih gasilskega društva PGD Tunjice. Poleg predstavitve plana in programa za leto 2012, so člani med drugim sprejeli tudi nov statut PGD Tunjice ter poudarili, da imajo poleg dolgoletne tradicije gasilstva v Tunjicah ustanovljeno društvo, ki nudi med sosesko pomoč ob primeru naravnih nesreč pri poslopjih in goveji živini, ki je bilo ustanovljeno 19. julija 1897 – imenuje se Društvo skupne pomoči.

Od ustanovitve je preteklo že kar nekaj let, vendar se je skupna moč krajanov povečevala z vsako nesrečo in vsakim humanitarnim delom, ki so ga prispevali v dobrobit vseh krajanov. Člani društva nadaljujejo delo, ki so ga davno nazaj začeli predniki in z domačini pripomogli, da se takšna oblika medsebojne pomoči ohrani tudi v naslednjih letih, v ponos vsem članom društva in celotni fari Tunjice.

V prostorih PGD Sela pri Kamniku je župan Marjan Šarec pozdravil prisotne gasilce na rednem letnem občnem zboru PGD Sela pri Kamniku. Člani so predstavili in razpravljali o preteklem delu, predstavili plan aktivnosti za leto 2012, plan prireditev za leto 2012 ter potrdili nove člane.

Za konec sta župan Marjan Šarec in podžupan Damjan Hribar obiskala še 83. redni letni občni zbor PGD Kamniška Bistrica, ki je potekal v gostišču Pri planinskem orlu v Stahovici. Prisotnih je bilo 67 članov, ki so sprejeli nov Statut PGD Kamniška Bistrica, Pravilnik o članarini in Pravilnik o organizaciji poslovanja PGD Kamniška Bistrica ter sprejeli program dela za leto 2012.

 

Župan Marjan Šarec se je vsem gasilcem zahvalil za dobro opravljeno delo v letu 2011. Izpostavil je pomembnost prostovoljstva v naši občini ter kako zelo pomembno je imeti ustrezno usposobljene in opremljene enote prostovoljnih gasilcev, ki v nesrečah vse pogosteje odigrajo ključno vlogo.


<< Nazaj | Novice