Mali grad

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Motnik

09.03.2020

 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva MotnikČlani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Motnik so se v soboto, 7. marca 2020, zbrali na rednem letnem občnem zboru ob 120. obletnici delovanja društva ter predlagali poslovanje in opravljeno delo v preteklem letu. V poročilih je bilo predstavljeno delo na organizacijskem in operativnem področju, člani društva pa so soglasno potrdili vsa poročila in sprejeli program dela za leto 2020.

Občnega zbora so se poleg gasilk in gasilcev udeležili tudi gostje, in sicer župan Matej Slapar, predsednik Gasilske zveze Kamnik Tomaž Zabavnik, predstavnik Krajevne skupnosti Motnik in predsednik PGD Motnik Marjan Semprimožnik in predstavniki ostalih motniških društev ter predstavniki gasilskih društev Špitalič, Ločica pri Vranskem, Vransko in Trojane.

Predsednik PGD Motnik Marjan Semprimožnik je ob občnem zobru gasilkam in gasilcem namenil naslednje misli: »Obstaja pogum, ki se rojeva v bojeviti vročici ali brezupni nujnosti. In obstaja pogum, ki korenini v sprejemanju groznih okoliščin in vseh njihovih posledic - POGUM, ki v življenja, ki bi jih lahko uničila žalost, prinaša zdrav razum, vedrino in upanje. To je pogum, ki vse prenese,  to je največja hrabrost, to je poštenje in nesebična volja nas gasilcev pomagati sočloveku v stiski. 120 let društva pomeni obdobje pestrega dogajanja. To je čas, ki pomeni, da se je veliko generacij gasilcev kalilo ob humanem in požrtvovalnem delu. Pri tem pa jih je vodil en sam cilj – pomagati ljudem, kadarkoli so bili pomoči potrebni. Najprej se bom z zelo preprosto besedo, a pomembno besedo hvala, zahvalil vsem tistim, ki so pred 120 leti spoznali potrebo po ustanovitvi gasilskega društva« ter nadaljeval z opisom dela v preteklem letu, zaključil pa: »Še bi lahko našteval, kaj vse smo dobrega naredili, gotovo kaj tudi ne tako dobro, ampak na svojih napakah se učimo, tako, da lahko v prihodnje opravimo še boljše. Na koncu bi se zahvalil za sodelovaje Občini Kamnik, CZ Kamnik, sosednjim PGD društvom, društvom v kraju, vsem članom in nenazadnje tudi krajanom Motnika, ki nas skozi vsa leta podpirajo in finančno pomagajo, da lahko uresničujemo naše cilje.«

Župan Matej Slapar je pohvalil, da so gasilske enote v Gasilski zvezi Kamnik odlično organizirane in so nepogrešljiv člen Občine Kamnik, kar je nazadnje odraz uspešno izvedenih intervencij. Pohvalil je dobro delovanje društva, tako pri opravljanju javne gasilske službe kot na področju dela z mladino, veterani in članicami ter na drugih organizacijskih področjih. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela pa jim je zaželel uspešno delo tudi v leto 2020 in veliko sreče pri nakupu novega vozila.

Fotografije: Jože Bojec


<< Nazaj | Novice