Mali grad

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik

07.04.2018

 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva KamnikVčeraj je potekal 136. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega Kamnik. Delovno predsedstvo je zbranim v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik predstavilo delo in aktivnosti društva v letu 2017, vsi zadolženi člani poveljstva in drugih funkcij pa so podali izčrpna poročila o izvedenih nalogah v lanskem letu. Potrdili so naloge in cilje za leto 2018 ter izvedli volitve vodstva in organov društva.

Občnega zbora so se poleg gasilk in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik udeležili še poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, predstavnik Gasilske zveze Kamnik Marjan Semprimožnik, predstavniki krajevnih skupnosti občine Kamnik ter ostalih društev in organizacij naše lokalne skupnosti, predstavniki sosednjih gasilskih društev in gasilskih društev iz sosednje občin ter drugi vabljeni gostje.

Za novo mandatno obdobje 2018 – 2023 sta bila ponovno izvoljena predsednik Jože Oblak in poveljnik Janez Vavpetič. Novo izvoljeno vodstvo je vsem članom prestavilo vizijo in razvoj društva za omenjeno mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PGD, programa dela za leto in finančni plan za leto 2018. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi letni bilten.

Ob samem občnem zboru je poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša v svojem govoru poudaril pomembnost prostovoljnih gasilcev pri izvajanju njihovega dela pri gašenju in reševanju ter predvsem v zadnjem času tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Zahvalil se jim je za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih. Zaželel pa še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik ter dobro sodelovanje s Civilno zaščito Občine Kamnik in drugimi organizacijami.


<< Nazaj | Novice