Mali grad

Redna skupščina Gasilske zveze Kamnik

11.04.2014

 

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik je popoldan potekala redna skupščina Gasilske zveze Kamnik, na kateri so predstavili delo Zveze v letu 2013 in potrdili naloge ter cilje za leto 2014.

Skupščine so se poleg članov udeležili župan Marjan Šarec, predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša, predsednik regije Ljubljana Slavko Jalovec, častni poveljnik Gasilske zveze Kamnik in častni občan Občine Kamnik Jože Berlec st., poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik in predstavniki sosednjih gasilskih zvez. 

Župan Marjan Šarec se je zahvalil vsem društvom, vključenim v Gasilsko zvezo Kamnik, gasilkam in gasilcem za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, ter jim zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju Zveze. Poudaril je pomembnost prostovoljstva in zavedanja odgovornosti ter poslanstva gasilk in gasilcev v nesebični pomoči potrebnim, kakor tudi medsebojnemu tovarištvu in prijateljstvu. »Gasilci so tako ponovno dokazali, da zmorejo samostojno in profesionalno delovati, zato so v ponos tako našim občankam in občanom kot tudi Gasilski zvezi Kamnik Izpostavil je še pomembnost pridobljenega zaupanja s strani ljudi, saj so določeni posamezniki šele ob nedavni nesreči spoznali požrtvovalnost in nesebičnost gasilcev ter dodal: »Med prostovoljnimi gasilci beseda »tovariš« še vedno izraža svoj namen, saj pomeni, pripravljenost pomagati vsakomur ob vsaki nesreči, ki ga doleti. Gasilska zveza Kamnik v slovenskem prostoru uživa izredno velik ugled, zato je potrebno to držo ohraniti in nadgrajevati tudi v prihodnje.« 


<< Nazaj | Novice