Mali grad

Redna letna skupščina Društva general Maister Kamnik

14.03.2013

 

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala redna letna skupščina Društva general Maister Kamnik, ki se jo je udeležil tudi župan Marjan Šarec.

Delovno predsedstvo današnje skupščine je podalo poročila o delovanju Društva general Maister Kamnik v preteklem obdobju. Nato je sledila razprava o poročilih in sprejem sklepov skupščine. Ob koncu pa še predstavitev letnega programa dela društva in finančnega načrta za letošnje leto. Predlog načrta dela in finančni načrt društva sta bila soglasno sprejeta.

Upravni odbor je danes, ob razrešitvi njihove članice dr. Tatjane Novak, soglasno izvolil novega člana Upravnega odbora, in sicer v.d. ravnatelja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra mag. Šemsa Mujanovića.

Med mnogimi aktivnostmi društva v letu 2012 naj omenimo le nekatere, in sicer  organizirali so 7. Maistrov pohod, sprejeli so skupino šolarjev iz Kaknja in Sarajeva, v sklopu obiska otrok pa organizirali ogled Kamnika, Maistrove hiše in spomenika generala Maistra. Sodelovali so na žalni komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve, aktivni pa so bili tudi ob lanskem občinskem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Predsednik Društva general Maister Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik je podal letno poročilo o delu v letu 2012, ob koncu pa povedal še sledeče: »Uresničitev programa za leto 2012 je z namenskimi sredstvi omogočila tudi Občina Kamnik, za kar se njenemu vodstvu iskreno zahvaljujemo. Županu Marjanu Šarcu pa velja še posebna zahvala za trud pri pridobitvi prostorov za Spominsko sobo Rudolfa Maistra ter odobritvi sredstev za dokončno ureditev teh prostorov.«

Nekaj besed je zbranim namenil tudi župan Marjan Šarec, ki je danes poudaril: »V prejšnjem letu je bilo vaše društvo resnično aktivno na mnogih področjih. Društvo dobro opravlja nalogo ozaveščanja mladih generacije o Rudolfu Maistru. Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi delovanja društva ob občinskih proslavah, na katerih sodelujete tudi s praporom, prav tako ste aktivni na državnem nivoju. Predvsem mi je všeč to, da ste enotni in med vami ni nesoglasij, ne glede na to, da v društvu delujete člani različnih političnih opcij. Ravno dejstvo enotnega delovanja vaše društvo bogati in vsak mu lahko da svoj pečat in videnje. Društvo generala Maistra Kamnik in ostala domoljubna društva nas spodbujajo h gojenju narodne zavesti. Kajti marsikateri problem današnjega časa izvira prav iz tega, da iščemo razloge na vseh možnih področjih, ne zavedamo pa se, da imamo včasih svojo domovino premalo radi in je ne cenimo dovolj. Da zastav ne izobešamo in se praznikov nekako sramujemo ter jih jemljemo le kot dela proste dneve. To pa je zgrešena pot, ki ne vodi v smer ljubezni do domovine. Ravno na tem mestu vidim veliko vlogo domoljubnih društev, da ozaveščajo zlasti mlade generacije, ki bodo domoljubno zavest prenašale na mnoge naše zanamce. Vsi se moramo začeti učiti domoljubja, tako mladi kot odrasli, da bomo imeli našo državo radi. Vesel sem današnje skupščine in ob pogledu na polno dvorano vesel obrazov, ki jim ni vseeno za to, kar se dogaja. Na Občini Kamnik se z veseljem in spoštovanjem udeležujemo prireditev kot je današnja, vsekakor pa jim dajemo dovoljšnjo težo pomembnosti. Ob koncu še iskrene čestitke in hvala za vaše delo tudi vsem članov Društva general Maister Kamnik. Upam, da bomo s Spominsko sobo Rudolfa Maistra naše sodelovanje še bolj okrepili. Sobo pa prikazovali mnogim mladim rodovom, turistom in zgodovine željnim obiskovalcem. Iskrena zahvala tudi Medobčinskemu muzeju Kamnik in njeni direktorici mag. Zori Torkar, ki je to nalogo prevzela in verjamem, da bo soba zasijala v polnem sijaju.«

Nekaj besed je spregovorila tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar in poudarila vrednote, ki jih goji društvo in jih velja gojiti še naprej. «Verjamem, da bomo s pomočjo pobude domoljubnih organizacij prenesli domoljubne vrednote tudi v srca naše mladine«, je še med drugim povedala.

Ob koncu redne letne skupščine nam je direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar predstavila obnovo in pripravo Maistrove spominske sobe, ki jo Občina Kamnik, kot glavni nosilec in investitor ureditve Spominske hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, pripravlja skupaj s strokovno podporo Medobčinskega muzeja Kamnik.


<< Nazaj | Novice