Mali grad

Redna letna občna zbora prostovoljnih gasilk in gasilcev PGD Srednja vas in PGD Zgornji Tuhinj

26.02.2017

 

Redna letna občna zbora prostovoljnih gasilk in gasilcev PGD Srednja vas in PGD Zgornji TuhinjV prostorih Prostovoljnih gasilskih društev Srednja vas in Zgornji Tuhinju sta včeraj potekala redna letna občna zbora, na katerih so predstavili delo društev v letu 2016 in potrdili naloge ter cilje za leto 2017.

Občnega zbora PGD Srednja vas so se poleg članic in članov udeležili tudi župan Marjan Šarec, poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik, predstavniki Gasilske zveze Kamnik, predstavniki Krajevne skupnosti in predstavniki sosednjih gasilskih društev.

Župan Marjan Šarec se je gasilkam in gasilcem PGD Srednja vas zahvalil za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, in jim zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju Društva. Poudaril je, kako zelo so pomembni odnosi in razumevanje med društvi ter sektorji Gasilske zveze Kamnik, saj morajo gasilci na intervencijah delovati usklajeno, kar ne nazadnje kažejo tudi dobri rezultati uspešno opravljenih intervencij. V prihodnje je potrebno v gasilstvu dati poudarek na usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih društev, je še dodal župan. 

Občnega zbora PGD Zgornji Tuhinj pa so se poleg članic in članov Društva udeležili tudi podžupan Igor Žavbi, poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin, poveljnica Gasilske zveze Kamnik Simona Oblak, predstavniki sosednjih društev in prijateljskega društva Gerečja vas ter predstavniki drugih društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti.

 

Podžupan Igor Žavbi je gasilkam in gasilcem PGD Zgornji Tuhinj zaželel uspešno leto, naj delujejo dobro in tudi v nadalje negujejo tovariški duh. Zahvalil se jim je za preteklo delo, namenil vzpodbudne besede in pri tem poudaril, da se težave pojavljajo na marsikaterem področju našega življenja, a se je potrebno o njih odkrito pogovarjati.


<< Nazaj | Novice