Mali grad

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj in Nevlje

18.02.2019

 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj in NevljeV soboto, 16. februarja 2019, je potekal 108. redni letni občni zbor članov in članic PGD Zgornji Tuhinj. Zbrane člane in članice, gasilsko mladino, goste je nagovoril predsednik društva Matjaž Bajde, ki je v nadaljevanju vodenje občnega zbora predal delovnemu predsedniku.

V poročilih je bilo predstavljeno opravljeno delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani društva so soglasno potrdili vsa poročila ter sprejeli program dela za leto 2019.

Občnega zbora so se udeležili gostje, in sicer župan Matej Slapar, predstavnica Civilne zaščite Občine Kamnik Brigita Vavpetič, predstavnik Gasilske zveze Kamnik Jože Oblak, predstavniki sosednjih gasilskih društev, PGD Špitalič in Šmartno v Tuhinju, predsednik Krajeven skupnosti, predstavnik Športnega društva Češnjice, predstavnik konjerejskega društva Tuhinj, predsednik in predstavniki gasilskega društva PGD Gerečja vas.


Ob samem občnem zboru je župan Matej Slapar v svojem govoru pohvalil opravljeno delo društva v preteklem letu, kar je bilo razvidno iz prebranih poročil društva. Še posebej je pohvalil delo z gasilskim podmladkom in doseženimi rezultati v preteklem letu, »prav delo z gasilsko mladino je porok, da bo gasilstvo v tem društvu z močno ekipo delovalo še naprej in utrjevalo solidarnost med člani,« je dejal ter nadaljeval: »Poleg operativnih nalog je bilo društvo aktivno tudi na organizacijskem področju in na tem mestu velja zahvala vodstvu za trud in številne uspešno izpeljane akcije, saj si danes ne moremo predstavljati učinkovitega dela na področju javne službe varstva pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami, pri katerih so seveda gasilci nepogrešljivi člen. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela vam želim uspešno delo z gasilskim pozdravom Na pomoč!«


Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje

Člani in članice PGD Nevlje so se v soboto, 16. februarja 2019, zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali poslovanje ter opravljeno delo v preteklem letu. Zbrane člane in članice, gasilsko mladino, goste je nagovoril predsednik društva Stanislav Novak. V poročilih je bilo predstavljeno opravljeno delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani društva so soglasno potrdili vsa poročila in sprejeli program dela za leto 2019. Prav tako so člani društvu prisluhnili poveljniku Jerneju Vombergarju, ki je na kratko predstavil aktivnosti, ki potekajo v zvezi z nabavo novega gasilskega vozila, ki po potrjenem vrstnemu redu pripada njihovemu društvu in sicer bo to gasilska avtocisterna GVC 16/25.

Občnega zbora so se udeležili gostje, in sicer župan Matej Slapar, predstavnica Civilne zaščite Občine Kamnik Brigita Vavpetič, Gašper Baloh iz Gasilske zveze Kamnik in predstavniki sosednjih gasilskih društev PGD Srednja vas, Kamniška Bistrica, Tunjice, Gozd, Kamnik.

Župan Matej Slapar je uvodoma poudaril, da je gasilstvo ena izmed številnih področij, ki v občini Kamnik zelo dobro deluje. Ob tem je dejal, da je na podlagi prebranih poročil razvidno, da je društvo v lanskem letu opravilo veliko dela tako pri opravljanju javne gasilske službe kot na področju dela z mladino, veterani in članicami ter na drugih organizacijskih področjih. »Gasilci so tisti, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ko zazvoni pozivnik,« je dejal. Pohvalil je tudi njihovo sodelovanje na drugih prireditvah in dogodkih v okviru krajevne skupnosti in vpetosti v dogajanje v kraju ter v okviru Gasilske zveze Kamnik. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela pa jim je zaželel uspešno delo tudi v letu 2019. 


<< Nazaj | Novice