Mali grad

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca in Kamniška Bistrica

11.03.2019

 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca

Redna letna občna zbora Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca in Kamniška BistricaČlani in članice PGD Šmarca so se v petek, 8. marca 2019, zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali poslovanje ter opravljeno delo v preteklem letu. V poročilih je bilo predstavljeno opravljeno delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani so soglasno potrdili vsa poročila preteklega leta in sprejeli program dela za leto 2019.

Občnega zbora so se udeležili gostje, in sicer župan Matej Slapar, predstavnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, predstavnik Gasilske zveze Kamnik, predstavniki sosednjih gasilskih društev in predstavnik Krajevne skupnosti Šmarca.

Župan Matej Slapar je uvodoma poudaril, da so gasilske enote v občini Kamnik odlično organizirane v sistemu zaščite in reševanja, kar je ne nazadnje odraz uspešno izvedenih intervencij. Dejal je, da društvo zelo dobro deluje in je v lanskem letu opravilo veliko dela tako pri opravljanju javne gasilske službe kot na področju dela z mladino, veterani in članicami ter na drugih organizacijskih področjih. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela pa jim je zaželel uspešno tudi v letu 2019. 

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica

Člani in članice PGD Kamniška Bistrica so se v soboto, 9. marca 2019, zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali poslovanje ter opravljeno delo v preteklem letu. V poročilih je bilo predstavljeno opravljeno delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani društva so soglasno potrdili vsa poročila in sprejeli program dela za leto 2019.

Občnega zbora so se udeležili gostje, in sicer predstavnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, predstavnik Gasilske zveze Kamnik, predstavniki sosednjih gasilskih društev in predstavnica Krajevne skupnosti Godič.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša je ob srečanju gasilk in gasilcev Kamniška Bistrica poudaril, da so vse gasilske enote Gasilske zveze Kamnik v ponos Občini Kamnik, saj odlično opravljajo svoje poslanstvo. Gasilstvo v naši lokalni skupnosti temelji na prostovoljstvu in pripravljenosti posameznika pomagati sočloveku v nesreči. Dejal je, da ima društvo izrazite cilje in prizadevanja za uspehe v prihajajočem letu, kar je zelo pozitivno za nadaljnji razvoj gasilstva. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela pa jim je zaželel vse dobro tudi v letošnjem letu.


<< Nazaj | Novice