Mali grad

Redna letna občna zbora PGD Zgornji Tuhinj in PGD Nevlje

18.02.2018

 

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj in Nevlje sta včeraj, v soboto 17. februarja 2018, potekala redna letna občna zbora, na katerem so predstavili delo obeh Društev v letu 2017 in potrdili naloge ter cilje za leto 2018. Gasilkam in gasilcem iz Zgornjega Tuhinja se je pridružil župan Marjan Šarec, občnemu zboru v Nevljah pa je prisostvoval podžupan Igor Žavbi.

Redna letna občna zbora PGD Zgornji Tuhinj in PGD Nevlje

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj se je odvijal 107. redni letni občni zbor, katerega so se poleg članic in članov Društva udeležili tudi župan Marjan Šarec, poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin, predsednik Gasilske zveze Kamnik Marjan Semprimožnik, predstavniki sosednjih gasilskih društev in prijateljskega gasilskega društva Gerečja vas ter predstavniki drugih društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti. Za petletno vodenje društva sta bila ponovno izvoljena dosedanji predsednik Matjaž Bajde in poveljnik Alojz Dacar.

Župan Marjan Šarec je ob tej priložnosti pohvalil dobro delovanje Društva. Dodal je, da je lepo videti ljudi, ki imajo voljo za delo. Obenem je opozoril na alarmiranje v občini, ki trenutno ni najboljše in bi ga bilo potrebno spremeniti. Članicam in članom je zaželel uspešno leto 2018, naj delujejo dobro in naj bo sodelovanje med društvi in Občino še naprej tako uspešno.

Ravno tako včeraj pa se je odvijal redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje, kjer so izvolili novo vodstvo za naslednji petletni mandat ter določili dva delegata za občni zbor Gasilske zveze Kamnik. Zbranim so se pridružili podžupan Igor Žavbi, predstavnik Gasilske zveze Kamnik in predstavniki sosednjih gasilskih društev.

Podžupan Igor Žavbi je ob tej priložnosti pohvalil delovanje Društva. Izpostavil je problematiko udeležbe na intervencijah, ki se pojavlja v več društvih, zaželel pa izvrstno delovanje novemu vodstvu in se zahvalil staremu za dobro opravljeno delo v preteklem mandatu.

Po pregledu opravljenega dela so zaslužnim gasilkam in gasilcem obeh društev podelili državna in občinska priznanja ter priznanja za dolgoletno delo.

Fotografije: PGD Zgornji Tuhinj in PGD Nevlje


<< Nazaj | Novice