Mali grad

Redna letna občna zbora PGD Tunjice in PGD Špitalič

04.02.2018

 

Redna letna občna zbora PGD Tunjice in PGD Špitalič V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice je včeraj potekal 80. redni letni občni zbor, na katerem so predstavili delo Društva v letu 2017 in potrdili naloge ter cilje za leto 2018.

Občnega zbora so se poleg članic in članov udeležili tudi predstavniki Gasilske zveze Kamnik, predstavniki Krajevne skupnosti in predstavniki sosednjih gasilskih društev. Na občnem zboru sta bila za petletno vodenje Društva na novo izvoljena predsednica Darja Slana in dosedanji poveljnik Lojze Petek.

Večja pridobitev PGD Tunjice v letu 2017 je zagotovo izgradnja prizidka k obstoječim gasilskem domu, s katerim bodo rešili problematiko glede pomanjkanja prostora za garderobe operativnih članov ter hkrati zagotovili prostor za novo gasilsko vozila, ki ga pričakujejo v prihodnjih letih.

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič pa se je ravno tako včeraj odvijal redni letni občni zbor, kjer je bilo predstavljeno delo Društva v letu 2017 in potrjene naloge ter cilji za leto 2018.

Občnega zbora gasilk in gasilcev PGD Špitalič so se poleg članic in članov udeležili tudi podžupan Igor Žavbi, predstavnik Gasilske zveze Kamnik, predstavnik Civilne zaščite Kamnik in predstavniki sosednjih gasilskih društev.

Podžupan Igor Žavbi se je zahvalil za dobro opravljeno delo in sodelovanje v preteklem letu. Pohvalil je delovanje Društva in izpostavil dobro delo na intervencijah, saj so le-te potekale strokovno in brez poškodb. Poudaril je, da je bilo preteklo leto, kar se tiče večjih intervencij, tako na nivoju PGD Špitalič kot tudi na nivoju celotne Zveze mirno. Na koncu pa se je podžupan zahvalil vsem gasilkam in gasilcem za njihovo nesebično pomoč in pripravljenost pomagati sočloveku ter zaželel Društvu uspeha in dobrega sodelovanja tudi v letu 2018.

Po pregledu opravljenega dela so zaslužnim gasilkam in gasilcem podelili republiška in občinska priznanja ter priznanja za dolgoletno delo.


<< Nazaj | Novice