Mali grad

Redna letna občna zbora PGD Šmarca in PGD Srednja vas

10.03.2013

 

V prostorih prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas je potekal Občni zbor, na katerem so predstavili delo društva v letu 2012 in potrdili naloge ter cilje za leto 2013. Občnega zbora so se poleg članov udeležili župan Marjan Šarec, predstavnik gasilske zveze Kamnik, poveljnik Civilne zaščite Kamnik ter predsednik krajevne skupnosti.

Prav tako pa je potekal tudi Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca, na katerem so predstavili delo društva v letu 2012 in potrdili naloge ter cilje za leto 2013. Občnega zbora so se poleg članov udeležili poslanec DZ mag. Matej Tonin, župan Marjan Šarec, predstavnik gasilske zveze Kamnik, poveljnik Civilne zaščite Kamnik ter predsednik krajevne skupnosti.

V nagovorih v obeh društvih PGD Srednja vas in PGD Šmarca se je župan Marjan Šarec vsem gasilcem in gasilkam zahvalil za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, ter zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju obeh društev. Vesel je, kjer so se sredstva za nakup gasilskih vozil v letu 2013 ustrezno povečala, s čimer se bo v naslednjih letih še povečala operativna sposobnost Gasilske zveze Kamnik. Opozoril je na  problematiko ter pomembnost pravilnega alarmiranja, na kar je občina Kamnik že opozorila Regijski center za obveščanje Ljubljana. Poudaril je pomembnost prostovoljstva v naši občini, ter pomembnost ustrezne usposobljenosti in opremljenosti enot prostovoljnih gasilcev v Gasilski zvezi Kamnik.

Poslanec DZ mag. Matej Tonin je v svojem govoru izpostavil problematiko prostovoljnega gasilstva na državni ravni, ter potrebne spremembe zakonodaje na tem področju. Vsem gasilcem in gasilkam PGD Šmarca se je zahvalil za dobro opravljeno delo, ter zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju društva.


<< Nazaj | Novice