Mali grad

Redna letna občna zbora PGD Duplica in PGD Motnik

05.03.2017

 

Redna letna občna zbora PGD Duplica in PGD MotnikVčeraj sta se v prostorih PGD Duplica in Kulturnega doma Motnik odvijala redna letna občna zbora gasilk in gasilcev PGD Duplica in PGD Motnik, na katerih so predstavili delo društev v letu 2016 in potrdili naloge ter cilje za leto 2017. Gasilkam in gasilcem sta se pridružila tudi župan Marjan Šarec in podžupan Igor Žavbi.

Ob 18. uri se je sprva odvijal 92. redni občni zbor Prostovolnjega gasilskega društva Duplica. Glavna značilnost letošnjega zbora je bila polna dvorana članic in članov, ki so skupaj z županom Marjanom Šarcem največ razpravljali o prostorski stiski Društva. Z zavzetim delom v preteklosti je Društvo danes eden od stebrov požarne varnosti v južnem delu občine Kamnik. Načrtno delo z mladimi, zavzeto izobraževanje in usposabljanje, premišljeno opremljanje s potrebno opremo, prilagojeno operativnemu okolišu, je pripeljalo do velike prostorske stiske tako v orodišču, kjer zmanjkuje prostora za osebno zaščitno opremo, kot tudi v ostalih prostorih. 

Župan Marjan Šarec se je gasilkam in gasilcem PGD Duplica iskreno zahvalil za vso delo v preteklem letu, posebno pa letošnjemu učinkovitemu posredovanju ob gašenju gostinskega objekta pri spodnji postaji žičnice v Kamniški Bistrici. Ob nagovoru zbranim je izpostavil napore Občine Kamnik pri pripravi prostorskega plana Občine, ki bo podlaga tudi za rešitev prostorske stiske Društva, hkrati pa je čestital vsem, ki so prejeli značke in odlikovanja za dolgoletno delo.  

Ob 19. uri so se v prostorih Kulturnega doma Motnik zbrale gasilke in gasilci Prostovolnjega gasilskega društva Motnik. Poleg članic in članov so se občnega zbora udeležili tudi podžupan Igor Žavbi, predstavniki Gasilske zveze Kamnik, predstavniki sosednjih gasilskih društev (Špitalič, Vransko, Ločica in Trojane) in predstavniki drugih društev Krajevne skupnosti Motnik.

Podžupan Igor Žavbi jim je čestital za uspehe v preteklem letu, predvsem pa za nakup novega vozila GVC 16/25. Izpostavil je tudi pomen stalnega izobraževanja in usposabljanja, saj le tako lahko gasilke in gasilci pravilno posredujejo na intervencijah. Z aktivnim delom in izobraževanjem je potrebno začeti že pri najmlajših članih društva, saj ti predstavljajo društveno prihodnost, je še med drugim poudaril podžupan. 


<< Nazaj | Novice