Mali grad

Redna Skupščina Gasilske zveze Kamnik

17.04.2011

 

Zvečer je v prostorih PGD Šmarca potekala redna Skupščina Gasilske zveze Kamnik. Občnega zbora sta se poleg župana, Marjana Šarca udeležila tudi podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar in poveljnik Civilne zaščite, Matjaž Srša.

Na skupščini so bila prebrana poročila o delu in poslovanju Gasilske zveze Kamnik. Iz poročil je bilo razbrati, da zveza veliko truda vlaga v usposabljanja, nabavo opreme ter izobraževanja. Govori gostov so poudarjali »rdečo nit«, ki je temeljila na ugledu gasilcev in gasilk v javnosti, politiki in družbi nasploh ter pomembnost njihovega prostovoljstva ob požarih in naravnih ter drugih nesrečah.  

Župan, Marjan Šarec, je v svojem govoru pohvalil delo Gasilske zveze Kamnik, kar je bilo razbrati tudi iz poročil članov zveze. Poudaril je, da se občina Kamnik zaveda ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, še posebej nesreče, ki so v zadnjem desetletju prizadele posamezna območja občine (požari večjih poslovnih objektov, večje prometne nesreče, poplave, zemeljski plazovi, neurja s točo). Župan je izpostavil,  da so danes gasilske enote osnovne reševalne enote v sistemu zaščite in reševanja in če pogledamo statistiko požarov in naravnih ter drugih nesreč, lahko hitro razberemo, da so slednje vedno pogostejše in zahtevajo večjo materialno škodo. Vsem gasilcem in gasilkam se je zahvalil za uspešno opravljeno delo, ter jim zaželel še nadaljnje uspešno sodelovanje.

Nova gasilska vozila

1. V Prostovoljnem gasilskem društvu Zg. Tuhinj so se 26.2. veselili prihoda novega gasilskega vozila. Predstavniki društva so namreč v Ljubljani prevzeli nov tovornjak MAN 13-290. Po ogledu so ga odpeljali na nadgradnjo. Na slovesnosti dne 13.06. so tudi uradno prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo GVC 16/25.

2. V prvih dneh decembra so gasilci PGD Šmarca dobili pomembno pridobitev, novo intervencijsko gasilsko vozilo MAN TGM 15.290 BL DOKA. Oprema vozila še ni popolna, saj je sedaj na voljo kabina in podvozje, v prihodnjih mesecih bodo dobili še nadgradnjo tako da bo uradni prevzem vozila z blagoslovitvijo opravljen v letu 2011.

Obe omenjeni vozili je delno, po sprejetem planu financirala Občina Kamnik, razliko pa so društva pokrila iz lastnih sredstev s pomočjo krajanov, donatorjev in sponzorjev. Glede na dejstvo, da so občinska sredstva, namenjena za nabavo vozil omejena, vrstni red nabave pa poteka po sprejetem planu, so v PGD Kamniška Bistrica s svojimi sredstvi in s pomočjo krajanov in sponzorjev posodobila vozni park z nakupom 10 let starega orodnega vozila GV – 1 na podvozju Mercedes Sprinter 4x4 s katerim so zamenjali orodno vozilo TAM, letnik 86, ki je bilo v slabem stanju in nujno potrebno zamenjave.

Delo članic

V okviru GZ Kamnik delujejo tudi mladinska komisija, komisija članic in veteranov. Delo članic uspešno vodi Vladka Bučevec. Organizirale so pohod na Kokrško sedlo za članice GZS, udeležile so se srečanja članic GZS, posveta v Zrečah in delale v okviru ostalih dejavnosti.

Veterani

GZ Kamnik je 28.5. gostila vsakoletno srečanje gasilskih veteranov iz regije Ljubljana III. Srečanja, katera vsako leto organizira ena izmed gasilskih zvez, so v prvi vrsti namenjena prijetnemu druženju, ob tem pa se gasilci veterani pomerijo tudi v tekmovanju, kjer preverijo svoje znanje in spretnosti. PGD Zg. Tuhinj je v soorganizaciji komisije za veterane GZ Kamnik 11.9. gostilo 7. srečanje in tekmovanje gasilskih veteranov GZ Kamnik.

Lanske poplave

Zadnje obsežne poplave, ki so v septembru divjale po Sloveniji so prizadele tudi območje občine Kamnik. Najmočneje je bilo območje zaradi večdnevnega izjemno močnega deževja prizadeto od petka, 17.9.2010, do nedelje, 19.9.2010.

Gasilske akcije v letu 2010

V letu 2010 je bilo v GZ Kamnik 95 akcij od tega:

•    požari na prometnih sredstvih 2,
•    požari v objektih 24,
•    požari v naravi oz. na prostem 9,
•    požari v komunalnih in drugih zabojnikih 3,
•    eksplozije 1,
•    nesreče v cestnem prometu 19,
•    nesreče na vodi in v vodi 2,
•    nesreče z nevarnimi snovmi 6,
•    sproščanje nevarnih plinov 1,
•    tehnična in druga pomoč 15,
•    plazovi 1,
•    poplave 2,
•    visok sneg 1,
•    neaktualni dogodki – tehnična in druga pomoč 1,
•    neaktualni dogodki 8.

Podatki o akcijah  so vzeti iz baze podatkov Vulkanu. 

Tečaji za gasilce

Osnovni tečaj za gasilca je opravilo 18 tečajnikov. Nadaljevalni tečaj za gasilca uspešno zaključilo 6 gasilcev. Tečaj za strojnika je obiskovalo in uspešno opravilo 34 tečajnikov, tečaj za uporabnika radijskih postaj 52 in tečaj za vodjo enote 19 tečajnikov. Tečaj za sodnike gasilskih in gasilsko-športnih disciplin sta opravila dva kandidata.

Poleg navedenih tečajev v organizaciji PGD, GZ ali regije pa so se naši člani v lanskem letu udeležili tudi tečajev specialnosti, ki so organizirana v izobraževalnem centu na Igu in Sežani. V lanskem letu se je v GZ Kamnik izobraževalo skupaj 134 gasilcev.

Gasilska tekmovanja

Občinsko gasilsko tekmovanje GZ Kamnik in GZ Komenda je bilo v organizaciji GZ Kamnik. Tekmovanje se je udeležilo iz GZ Kamnik 93 ekip. Tekmovanje je bilo izvedeno v soboto 5.6.2010 pionirsko, mladinsko in veteransko tekmovanje in v nedeljo 6.6.2010 za člane in članice.

5.6. je iz GZ Kamnik nastopilo 12 ekip pionirjev, 7 ekip pionirk, 14 ekip mladincev, 5 ekip mladink, 4 ekipe starejših gasilcev ter 6.6. 25 ekip članov A, 9 ekip članic A, 13 ekip članov B in 4 ekipe članic B.

Oktober – mesec požarne varnosti je bil na temo Mladi in požarna varnost. Mesec požarne varnosti je priložnost, ko kamniški gasilci posvetijo nekoliko več pozornosti praktičnim vajam, preventivnim pregledom in izobraževanju. Po društvih so imeli tudi interna izobraževanja za člane. Tudi v preteklem letu so obiskali gasilske domove otroci iz vrtcev in šol, kjer smo jim pokazali opremo in jim povedali marsikaj koristnega o požarni preventivi. Prav tako so imeli 2 sektorski vaji, 3 meddruštvene vaje, 11 društvenih vaj. Na območju javnih vodovodov so bili pregledani hidranti.

Delno povzeto po: www.kamnican.si


<< Nazaj | Novice