Mali grad

Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije, katerega partner je tudi Občina Kamnik, sta se pridružili občini Domžale in Mengeš

29.05.2010

 

Na geometričnem središču Slovenije je v petek, 28. maja potekalo srečanje županov in koordinatorjev RPSS, v okviru katerega sta se pridružili občini Domžale in Mengeš. Dogodek sta se udeležila tudi okoljski minister Roko Žarnić ter minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš, ki je pozdravi tovrstne oblike povezovanja, RPSS pa vzel kot primer dobre prakse tudi ostalim občinam.

Na slavnostnem dogodku, na katerem so dvignili tudi zastavo Srca Slovenije, je bilo prisotnih deset županov občin, ki so članice Razvojnega partnerstva središča Slovenije, prisotni pa so bili tudi minister za okolje in prostor Roko Žarnić, minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš ter podpredsednik državnega zbora.

 Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko. V razvojnem partnerstvu središča Slovenije se sicer povezujejo občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje in Radeče, z današnjim dnem pa sta se mu pridružili še občini Domžale in Mengeš. Na celotnem območju tako živi preko 125.000 prebivalcev.

Minister Henrik Gjerkeš je pozdravil delovanje območnih razvojnih partnerstev ter izpostavil njihovo pomembno vlogo danes, ki pa bo, po besedah ministra, v bodoče še večja. Območna razvojna partnerstva, kot je Razvojno partnerstvo središča Slovenije, bodo skrbela za enakomeren razvoj znotraj regije, za kar bo njihovo delovanje ključnega pomena.

Območje razvojnega partnerstva, ki deluje kot prava regija, je v vseh teh letih preraslo načrtovane okvirje, prizadeva pa si predvsem za dvig ustvarjalnega potenciala prostora in kakovosti bivanja v njem. To je prepoznal tudi minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen razvojnih partnerstev in čestital Območnemu razvojnemu partnerstvu središča Slovenije za njegovo širitev.

Na rednem delovnem srečanju, ki je sledilo svečanemu dogodku, so župani in občinski koordinatorji spregovorili o pomenu lokalne samooskrbe in spodbujanja trženja lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov na lokalnem trgu. Program lokalne samooskrbe na območju Srca Slovenije izvaja zadruga Jarina, ki uspešno uveljavlja pristop »iz regije za regijo«. Predstavniki občin so se strinjali, da je povečanje deleža lokalne samooskrbe s prehranskimi proizvodi v interesu vseh. Kmetijskim gospodarstvom omogoča dodaten zaslužek, na drugi strani pa krajše transportne poti vplivajo na kvaliteto hrane za prebivalstvo in zmanjšujejo negativne vplive na okolje.

foto: Primož Hieng


<< Nazaj | Novice