Mali grad

Razstava Jare Vogrič v Galeriji Doma kulture Kamnik

25.01.2013

 

Včeraj zvečer smo z razstavo Jare Vogrič, z naslovom Podobe in risbe, uspešno odprli novo sezono fotografskih razstav v Galeriji Doma kulture Kamnik. Avtorica z uporabo alternativnih fotografskih tehnik in gestikularno slikarsko intervencijo, vzpostavlja odnos med fotografijo in slikarstvom kot enotnim medijem.

Razstavljena dela sestojijo iz dveh serij. Risbe sestavljata dva triptiha, pri prvem gre za indeksikalni odtis, reproduciran v tehniki fotograma na fotografskem papirju, pri drugem triptihu, ustvarjenem v kombinirani tehniki kemograma in fotografske emulzije na platnu, se risba odrazi kot unikaten zapis slikarske geste, ki vzpostavlja nasprotje med unikatom in reprodukcijo. Pri Podobah, v tehniki fotograma in kemograma na fotografskem papirju, pa prevladuje avtoportretna motivika v kombinaciji s kolažiranimi kontaktnimi kopijami izbranih predmetov in materialov.

Jara Vogrič, 1984, je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomirala z diplomskim delom "Uporaba alternativnih fotografskih tehnik v moji slikarski praksi". Deluje kot samostojna ustvarjalka na področjih slikarstva, fotografije, videa, in instalacije.

Razstava Jare Vogrič je prva iz sklopa šestih fotografskih razstav domačih in tujih avtorjev, ki jih nameravamo v letošnjem letu predstaviti zainteresirani Kamniški, in tudi širši javnosti, ter s tem širiti zavest o fotografiji, kot sodobnem in raznolikem mediju umetniškega izražanja.

Foto klub Kamnik namreč že nekaj let uspešno razstavlja dela svojih članov, v prihajajočih sezonah pa se nameravamo galerijskega programa lotiti še nekoliko bolj resno in poskušamo v Kamnik pripeljati nekaj zanimivih fotografskih ustvarjalcev, kar nam je v preteklosti že uspelo, med drugim tudi z izraelsko fotografinjo Adi Shalmon, ki je pri nas razstavljala v sklopu meseca fotografije, Photonic  moments, ki ga organizira Center za sodobno fotografijo - Photon.

Besedilo: Aleš Senožetnik, Foto klub Kamnik
Fotografije: Klemen Brumec


<< Nazaj | Novice