Mali grad

Razpis za nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti 2016

18.07.2016

 

Razpis za nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti 2016Zavod Mladinski center Kotlovnica (v nadaljevanju MC Kotlovnica) v okviru Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) razpisuje sredstva za financiranje projektov s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti mladih, tj. oseb, starih od 15 do 29 let.

LAS na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in je strokovno posvetovalni organ župana, pristojen za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanja njihovega izvajanja. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter razvoj reintegracijskih in resocializacijskih programov.

Namen tega razpisa je k sodelovanju na področju preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti pritegniti nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju, na širšem območju občine Kamnik.

Predmet razpisa je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti mladih od 15 do vključno 29 let) ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja uporabe drog ali nekemičnih odvisnosti pri mladih.

Izvajalci morajo s projekti, ki jih prijavljajo na razpis, na čim bolj inovativen način z izvedbo projektnih aktivnosti prispevati k (primarni) preventivi oziroma preprečevanju uporabe drog in drugih, zlasti nekemičnih odvisnosti, in ozaveščanju o škodljivih vplivih različnih odvisnosti ter mlade spodbuditi h kakovostnemu preživljanju prostega časa in k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu z namenom odvrniti jih od uporabe drog ali zatekanja v druge oblike odvisnosti.

Upravičenci za sredstva v okviru razpisa so nevladne organizacije (društva in zavodi), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo sedež v Občini Kamnik in delujejo na področju preprečevanja odvisnosti ali širše promocije zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih.

Prijavitelji svojo upravičenost za kandidiranje na razpisu dokazujejo z izpisom iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki je obvezna priloga prijavi projekta.

Vsak prijavitelj lahko na razpisu kandidira le z enim projektom.

Rok za oddajo prijav se izteče v petek, 5. avgusta 2016. Prijave je potrebno oddati tiskani obliki po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Razpis LAS za NVOje«.

Dodatne informacije skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne tukaj.

Besedilo in fotografija: MC Kotlovnica


<< Nazaj | Novice