Mali grad

Razpis Mladinskega centra Kotlovnica za projekte, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kemičnih in nekemičnih odvisnosti med mladimi

13.07.2015

 

Mladinski center Kotlovnica kot koordinator Lokalne akcijske skupine tudi to leto za nevladne neprofitne organizacije izdaja razpis za projekte, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kemičnih in nekemičnih odvisnosti med mladimi (15-29 let).

Zavod Mladinski center Kotlovnica v okviru Lokalne akcijske skupine razpisuje sredstva za financiranje projektov s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnost mladih, tj. oseb, starih od 15 do 29 let.

LAS na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in je strokovno posvetovalni organ župana, pristojen za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanja njihovega izvajanja. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter razvoj reintegracijskih in resocializacijskih programov.

Namen tega razpisa je k sodelovanju na področju preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti pritegniti nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju, na širšem območju občine Kamnik.

Rok za oddajo prijav je 25.7.2015.

Besedilo razpisa, prijavne obrazce ter poročilne obrazce najdete tukaj.


<< Nazaj | Novice