Mali grad

Razglas o razgrnitvi volilnih imenikov za volišča v občini Kamnik in občini Komenda za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

08.11.2011

 

Na podlagi 21. člena Zakona o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1) - Uradni list RS, št. 1-1/2007 izdaja Upravna enota Kamnik

RAZGLAS

O RAZGRNITVI VOLILNIH IMENIKOV ZA VOLIŠČA V OBČINI KAMNIK IN OBČINI KOMENDA ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE dne 4. decembra 2011

V VOLILNEM OKRAJU ŠT. 10, VOLILNA ENOTA ŠT. 1

Volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24 -Oddelku za upravne notranje zadeve – soba 4 od 7.11.2011 do vključno 25.11.2011.

Občani imajo pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravke iz naslednjih razlogov:

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan RS v času uradnih ur ustno ali pisno na zapisnik pri Upravni enoti Kamnik, Oddelku za upravne notranje zadeve najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja.

Upravna enota Kamnik            

          


<< Nazaj | Novice