Mali grad

Razglas o razgrnitvi volilnih imenikov za volišča v Občini Kamnik in Občini Komenda za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku

01.03.2012

 

Na podlagi 21. člena Zakona o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1) - Uradni list RS, št. 1-1/2007  izdaja Upravna enota Kamnik razglas

O RAZGRNITVI VOLILNIH IMENIKOV ZA VOLIŠČA V OBČINI KAMNIK IN OBČINI KOMENDA ZA IZVEDBO REFERENDUMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU dne 25.marca 2012

V VOLILNEM OKRAJU ŠT. 10, VOLILNA ENOTA ŠT. 1

Volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24 na Oddelku za upravne notranje zadeve – soba 4 od 29. 2. 2012 do vključno 10. 3. 2012.

  1. Občani imajo pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravke iz naslednjih razlogov:

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan RS v poslovnem času Upravne enote ustno ali pisno na zapisnik pri Upravni enoti Kamnik, Oddelku za upravne notranje zadeve najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja.

Upravna enota Kamnik            

            

       << Nazaj | Novice