Mali grad

Razglas o razgrnitvi volilnih imenikov za volišča v Občini Kamnik in Občini Komenda

06.09.2012

 

Razglas o razgrnitvi volilnih imenikov za volišča v Občini Kamnik in Občini Komenda za izvedbo volitev predsednika Republike Slovenije dne 11. novembra 2012 v volilnem okraju št. 10, volilna enota št. 1

Volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24 – Oddelku za upravne notranje zadeve – soba št. 4 od 5. 9. 2012 do vključno 26. 10. 2012.

Občani imajo pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravke iz naslednjih razlogov:

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan RS v poslovnem času ustno ali pisno na zapisnik pri Upravni enoti Kamnik, Oddelku za upravne notranje zadeve najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja.

Mihael Novak, načelnik Upravne enote Kamnik

                                                                                      


<< Nazaj | Novice