Mali grad

Prva tiskovna konferenca župana, Marjana Šarca

05.04.2011

 

Dopoldan se je v sejni dvorani Občine Kamnik odvila prva tiskovna konferenca kamniškega župana, na kateri je orisal aktualne zadeve. V uvodnem govoru se je dotaknil prenekaterih projektov, s katerimi se skupaj z občinsko upravo ukvarja od nastopa funkcije župana, torej od 10. novembra lanskega leta.

Najprej je orisal problem šol, za katere mu mnogi očitajo, da skupaj z občinsko upravo ne podpira prvotnega Plana 2008 in ga želi zaustaviti. Še enkrat je poudaril, da je takoj, ko je stopil v občinsko stavbo, obstoječi projekt dal pregledati strokovnjakom, ki so ugotovili, da je projekt zastavljen prebogato, neracionalno, zato je sprejel nadaljnje ukrepe. Tudi sam je pričakoval, da bo občina do konca leta pridobila gradbeno dovoljenje za šole, kot mu je zagotovil tudi bivši župan, Tone Smolnikar, a temu ni bilo tako. Gradbeno dovoljenje še danes ni v hiši, poudaril pa je, da se pridobiva gradbeno dovoljenje za Plan 2008, hkrati pa se išče bolj racionalne rešitve šol, tako Plana A kot Plana B, omenil pa je tudi možnost Plana C. Da se zadeve peljejo do rešitve, ki bo »pila vodo« je povedal tudi podsekretar za pospeševanje gospodarskega razvoja, mag. Ivan Kenda, ki se s projektom šol intenzivno ukvarja od prihoda na Občino Kamnik.

Župan je nadaljeval z vrtcem Kamenček, katerega je skupaj s predstavniki Jelovica Hiše uradno odprl prejšnji četrtek. Izpostavil je problem zunanje ureditve, saj je bila iz pogodbe, ki jo je podpisalo bivše vodstvo, črtana postavitev ograje in s tem ogrožena varnost otrok. Trenutno potekajo zaključna dela zunanje ureditve, saj jo mora izvajalec zaključiti do 30.4. 2011. V prihodnosti se obeta odprtje vrtca Trobentica. Gre za 7 oddelčni vrtec, poleg tega pa tečejo pogovori še z 27. julijem - s preselitvijo teh otrok v OŠ Stranje ali Cirius, bi lahko uredili 10 oddelčni vrtec.

Tisa na Duplici je naslednji projekt katerega je izpostavil župan. Osnovni problem pri tem je, da ima 9 mega vatov moči, ki ni izkoriščena. Zato tudi ni ekonomske računice, vsi pa vemo, da kuri slabo kurivo. Župan je povedal, da se je vodstvo Občine sestalo s predstavniki Tise. Dogovorili so se za vodenje stalnega monitoringa, postavitve table, ki meri stopnjo onesnaženosti. Ker pa je to velik finančni zalogaj (100.000 evrov), je vodstvo Tise zagotovilo, da bo pridobili sponzorja za nakup omenjene table.

Glede Velike planine je župan poudaril, da interes Občine ni, da se strojnica ustavi, podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar, pa je opisala sestanek na Ministrstvu za promet, o katerem smo na spletni strani že pisali. Župan sam je poudaril, da Velika planina ne more biti v 100 odstotnem lastništvu občine, povedal pa je, da je mnenja, da občina obdrži delež v lastništvu Velike planine.

O Občinskem prostorskem načrtu je spregovoril podžupan, Robert Kokotec. Potekajo vse aktivnosti za njegovo sprejetje, razgrnitev je predvidena jeseni. Prav tako je naročena poplavna študija, na podlagi katere se bo ugotovilo, kje je smiselno graditi in kje ne. Podžupan je povedal, da tedensko potekajo sestanki s podjetjem Locus d.o.o., pred razgrnitvijo pa je želja vodstva izpeljati okroglo mizo oziroma delavnice za zainteresirano javnost.

Župan se je na kratko dotaknil še parkirišča pred Zdravstvenim domom (projekt je v postopku), avtobusne postaje (pogovori glede sanacije intenzivno potekajo), obrazložil je projekt Mamut, ki glede na finančni situacijo ni uresničljiv, predstavil svoj pogled na očitke glede postavitve mobilne enote presejalne mamografije na Glavnem trgu, novinarjem pokazal pogodbo iz leta 2002 glede ureditve Maistrove sobe in še enkrat poudaril, da skupaj z občinsko upravi intenzivno dela na vseh podedovanih projektih, a če bivšemu vodstvu stvari ni uspelo rešiti v desetih letih, je nerealno pričakovati, da bo njemu uspelo v 5 mesecih. V znak dobre volje, pa je na koncu bivšega župana, Toneta Smolnikarja, tudi javno povabil na klepet ob jutranji kavici.


<< Nazaj | Novice